Temabild: Pixabay

200 långtidsarbetslösa fick jobb när Norrköping blev bäst på extratjänster

200 personer. Så många har fått jobb genom extratjänsterna i Norrköpings kommun under 2017. Nu står Norrköpings kommun för 40 procent av länets 530 extratjänster.

Extratjänsterna, subventionerade anställningar som infördes av regeringen 2016 som ett sätt att få ut människor som står långt från arbetsmarknaden i jobb, har blivit lite av en succé i Norrköping.

Inom den kommunala verksamheten tog man i fjol emot 200 personer, av vilka många var nyanlända och personer som gått arbetslösa en längre tid.

– Det är mycket glädjande att arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret, tillsammans med övriga kontor i kommunen, har lyckats ge 200 av de personer som står längst bort från arbetsmarknaden en möjlighet att närma sig egen försörjning genom en extratjänst, säger Matilda Johansson (S), ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i ett pressmeddelande.

Tanken med extratjänsterna är, att de som får dem ska kunna lotsas in i verksamhet de kanske inte har någon tidigare erfarenhet av – något som på lite sikt ska öka deras anställningsbarhet och chans att få ordinarie tjänster i verksamheten.

Under 2017 har Norrköpings kommun inte bara satsat på att få ut fler arbetslösa i extratjänster. Man har också arbetat medvetet för att sprida extratjänsterna till så många av de kommunala verksamheterna som möjligt.

– I och med vår stora spridning och variation på arbetsplatser så kan vi erbjuda de personer, som har en extratjänst en mycket god möjlighet att hitta en ingång på arbetsmarknaden som passar dem, säger Pernilla Thott Ljung, kontorschef på arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret.

Lars Stjernkvist (S). Foto: Fotofabriken

Norrköping är nu den kommun i länet som sysselsätter flest långtidsarbetslösa i extratjänster och en av de svenska kommuner som lyckats få ut flest långtidsarbetslösa i jobb.

– Orsaken till att vi har lyckats så bra med extratjänster i Norrköpings kommun beror på en god samverkan och en gemensam kraft inom kommunen samt ett gott samarbete med arbetsförmedlingen, säger Lars Stjernkvist (S) kommunstyrelsens ordförande.

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till Norrköping News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner Norrköping Newsappen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ Norrköping News på Facebook.

-----

No more pages to load