Bild: Andreas Schander

Allt trögare på bomarknaden

Den som ska sälja sin bostad får räkna med att försäljningen tar allt längre tid. Östergötland är ett av de län där bomarknaden är märkbart trögare än för två år sedan. Det gäller både villor och bostadsrätter.

Det är SBABs bostadssöktjänst Booli.se som tagit fram statistik över hur många dagar en bostad som bjuds ut till försäljning ligger ute på nätet innan en köpare slår till.

Längre annonstider

I Östergötland är det skillnaden på bostadsrättsmarknaden som är tydligast. Från 15 dagars annonstid i oktober 2016 och 18 dagars annonstid samma månad 2017, ligger en bostadsrätt idag ute till försäljning i 22 dagar. I snitt tar det alltså fyra dagar längre att sälja sin östgötska lägenhet idag, än det gjorde för två år sedan.

En villa som bjöds ut till försäljning i Östergötland låg i snitt ute på nätet i 20 dagar under oktober månad 2016 och 2017. I år var den genomsnittliga annonstiden 21 dagar.

Likartad utveckling

Utvecklingen på villamarknaden är likartad i samtliga svenska län, utom fyra. I Värmland har annonstiden för villor som bjuds ut till försäljning minskat med hela tio dagar. I Örebro och Gävleborg tar det två dagar mindre att sälja villan än för två år sedan. I Dalarna har den genomsnittliga annonstiden för småhus minskat med en dag.

När det gäller bostadsrätter är det bara tre av våra 21 län som går mot strömmen – Gotland (-9 dagar), Jämtland (-3 dagar) och Dalarna (-1 dag).

Östergötland står sig väl

I 14 av våra 21 län har annonstiden för villor ökat mer än en dag. Det placerar Östergötland bland de län där tiden det tar att sälja sitt hus ökat minst.

På marknaden för bostadsrätter har annonstiden ökat med mer än fyra dagar i sju län. Det innebär att Östergötland återfinns i mittsektionen på listan över de län där annonstiden för bostadsrätter ökat mest.

Blekinge och Uppsala är de län där bostadsrättsspekulanterna fått mest extratid (7 dagar) på sig att bestämma sig. Även på marknaden för småhus sticker Uppsala län ut. Där har annonstiden för villor ökat med hela nio dagar.