Bild: Pixabay

Faran är inte över trots den milda hösten

Den varma sommaren innebar rena mardrömmen. Den milda hösten lättade på lantbrukarnas situation, dock är oron fortfarande stor.

Den extremt varma och torra sommaren har lett till brist på foder. Den milda hösten har bidragit till ökad tillgång på foder. Men lantbrukarna är fortfarande oroliga.

– Faran är definitivt inte över, det är brist på grov foder och man får kompensera med inköpt kraftfoder och det tär på likviditeten väldigt mycket, säger lantbrukaren Magnus Svensson till SR.

En del konkurser på sistone

Priset på kött och mjölk har däremot sjunkit.

– Utbudet på mjölk och kött är nu större. I och med det så sjunker priserna. Det har varit en del konkurser på sistone och jag tror att det kommer bli fler, säger Magnus Svensson.