Temabild: Pixabay

Grus och fyllning ersätter asfalt då kommunen toksparar på vägarna

I Linköping får det kosta 30 miljoner. I Norrköping 8. Skillnaden på hur mycket pengar länets två största kommuner satsar på vägunderhåll är gigantisk. Nu blir det grus och olika typer av fyllningsmassa istället för ny asfaltbeläggning när man lagar och underhåller Norrköpings kommunala vägnät.

Med bara åtta miljoner i kassan för underhåll av det kommunala vägnätet får Norrköpingsborna i värsta fall nöja sig med ett vägnät som repareras provisoriskt med lite grus. Och där andra kommuner skulle valt nyasfaltering som permanent lösning, lappar och lagar Norrköpings kommun med olika typer av fyllnadsmassor. Allt för att budgeten på åtta miljoner ska hålla. Och trots att det beräknade behovet är reparationer för 20 miljoner per år, under den kommande 10-årsperioden.

I Linköping, som till ytan är mindre än Norrköping, lägger man mer än tre gånger så mycket på det löpande underhållet av kommunens vägnät. Med dagens nivå på vägsatsningarna kommer man att ha investerat 300 miljoner i det kommunala vägnätet år 2028. Skillnaden mellan länets två största kommuner måste alltså beskrivas som närmast gigantisk.

Grus istället för asfalt

– Vi försöker ju värna om våra åtta miljoner så gott vi bara kan och planera bra och inte lägga asfalt som vi sedermera vet att vi måste göra om i något annat avseende. Plus att vi försöker utnyttja andra delar och andra resurser för att komplettera behoven. Återställningsarbeten av olika typer av vägreparationer för att kompensera så gott vi kan, säger Olof Carlsson, driftchef på Tekniska kontoret i Norrköping till SR P4 öst.

Orsaken till den snålt tilltagna vägunderhållsbudgeten i Norrköping uppges vara pengabrist.

”En ekonomisk fråga”

– Det är ju en ekonomisk fråga hur mycket pengar vi har råd att lägga på asfalt. Vi försöker ju underhålla våra gator och vägar så gott vi kan, självklart. Och planerar väldigt noga hur vi ska använda våra pengar. Även om behovet är större kanske vi inte har pengar till det, säger Karin Jonsson (C), ordförande i tekniska nämnden till SR P4 Öst.

Men dagens sparande kan bli dyrt i längden. Nyligen ledde det till att Norrköpings kommun tvingades satsa hela 60 miljoner på vägunderhåll, under en treårsperiod. Åtgärder man då var i så akut behov av att de inte kunde anstå.

Olof Carlsson vill dock poängtera att kostnaderna för de åtgärder som inrymts i den stora extrainvestering man nyligen gjort inte nödvändigtvis blivit större, bara för att de klumpats ihop. Här pekar han istället på tidsfaktorn som det mest avgörande för hur väl man lyckas hushålla med kommunens vägpengar.

– Om man lägger in problematiken med att ett allt sämre ytskikt och mer sprickbildning ökar risken för att vatten tränger ner i vägkroppen och på sikt förstör densamma, då räcker det inte längre med att asfaltera om utan man landar till slut i att man måste bygga en helt ny väg. Då har snålheten bedragit visheten och det blir dyrt, skriver han i ett mejl till News.