Bild: Motala kommun/Lalandia

Kringboende överklagar Lalandiaplanerna

Strandskyddet offras för lättvindigt. En enskild affärsaktör tillåts påverka känsliga miljöer av riksintresse med sina marknadsintressen. Dessutom medför bygget trafikfaror och skymd strandutsikt. Klagomålen på Lalandias planerade etablering i Motala är många.

Idag, fredag, är sista dagen man kan överklaga innehållet i de fem nya detaljplaner Motala kommun tagit fram för att möjliggöra etableringen av Lalandia. Ett gigantiskt vattenland som förutspås kunna locka 650 000 besökare till Motala med omnejd på årsbasis.

Fram till igår eftermiddag hade sammanlagt 15 överklaganden kommit in. Flera av dem rörde samtliga fem planer som tagits fram.

Skymmer strandutsikten

Inte helt oväntat säger sig flera av de som klagat känna oro för att uppförandet av det stora vattenlandet ska skymma utsikten över Varamo-stranden för de kringboende. Samtidigt befarar man en kraftigt ökad trafikmängd i det populära rekreationsområdet.

Många av dem som överklagat uttrycker ilska och besvikelse mot Motala kommun. Detta för att man anser att kommunen alltför lättvindigt ställt sig beredd att offra strandskyddet för att få Lalandia att etablera sig.

Anses gynna enskild

Motala kommun kritiseras även för att gynna en enskild affärsaktör framför andra. Bland annat genom att låta Lalandias marknadsintressen påverka miljöer så känsliga att de är av riksintresse.

Flera av dem som överklagat uttrycker också missnöje med att ingen alternativ lokalisering för Lalandia utretts. Samt med marknadsanalysen, som man hävdar enbart baserar sig på Lalandias egna beräkningar om 650 000 besökare per år.

Etablering kan försenas

Samtliga överklaganden kommer från personer som har rätt att yttra sig i ärendet. Idag väntas ytterligare överklaganden lämnas in till Motala kommun. I nästa vecka skickas de vidare till domstol, för prövning.

Det skriver mvt.se (betalvägg)

Vinner något av överklagandena bifall kan Motala kommun tvingas arbeta om de nya detaljplanerna – delvis eller i sin helhet. Det skulle kunna medföra risk för att etableringen av Lalandia försenas.

LÄS MER: 

Grönt ljus för Lalandia: “Sveriges häftigaste badland för barnfamiljer”

Lalandia ger hundratals miljoner