Så här ska området se ut.
Illustration: Lalandia

Lalandia ger hundratals miljoner

Vattenparken och semesteranläggningen som ska stå färdig 2021 i Motala kommer att ge ett rejält tillskott i, inte bara i Motala kommuns intäktspåse, utan till hela regionen. Det kom fram under en pressträff som hölls på anrika Stadshotellet i just Motala.

I runda tal 320 000 fler turister, upp till 415 miljoner kronor i ökad turistmomsättning och cirka 340 nya jobb till Motala är vad Lalandias etablering i Motala kommer att resultera i och det till en början. Inte undra på att kommunens starka kvinna Camilla Egberth såg ovanligt glad ut när News pratade med henne strax innan pressträffen skulle ta sin början.

– Visst är det mycket som ska falla på plats och i olika led men 2021 då skall Lalandia stå klart. Det här är en enorm chans vi har fått och visst är det ännu en bit kvar innan allt är klart men jag vet att Lalandia har börjat arbeta på sitt håll med, bland annat, att rita på själva vattenparken och stugbyn.

Handelns Utredningsinstitut har på uppdrag av Motala kommun tagit fram en turistekonomisk rapport över vad en etablering av Lalandia skulle kunna ge, i första hand Motala, men även regionen. Camilla Egberth menar att den känns både trovärdig och relevant.

I rapporten står det att läsa om vilka adderade effekter som förväntas uppstå då anläggningen står klar. Antalet nya turister i Motala blir då 320 000 och dessa förväntas göra totalt 600 000 besök i vattenparken och stugbyn. 45 000 av dessa kommer att komma från närområdet och resten, 275 000 från andra delar av Sverige och Europa. Det ekonomiska tillskottet kommer att uppgå till 415 miljoner kronor. 69 procent av den summan kommer att omsättas på själva anläggningen och 31 procent utanför själva anläggningen. Bakom rapporten ligger Per Andersson och Patrik Jansson på just HUI och det var även de som stod för själva presentationen, även om Camilla Egberth höll både i de inledande orden såväl som avslutningen men även representanter för det lokala näringslivet gavs tillfälle att yttra sig och även de var mycket positiva till etableringen av Lalanida.

– Vi uppskattar att första året kommer att innebära 340 nya jobb i Motala. 170 av dessa inom restaurangnäringen, 145 på olika hotell och 25 inom handeln men ganska snart uppskattar vi att antalet arbetstillfällen kan öka med mellan 500 och 700 nya arbetstillfällen, säger Patrik Jansson på just HUI.

De positiva effekterna är många, bland annat, kommer man även att se en ökad skatteintäkt på närmare 19 miljoner, och totalt mellan 30-40 miljoner om man räknar in momsen också.

Framtiden ser, minst sagt, ljus ut för Motala.