Bild: Niklas Luks

Marvel-fiaskot: Köpte extra leksaker för 1,4 miljoner

Marvel Avengers-utställningen floppade. Nu visar det sig dessutom att det köpts in extra leksaker för 1,4 miljoner kronor.

Marvel Avengers-utställningen pågick i Norrköping 1 juni-31 augusti. Upplev Norrköping var huvudansvariga för arrangemanget som blev en rejäl förlustaffär. Cirka 10 miljoner kronor beräknas den totala förlusten ha landat på.

En granskning har påbörjats och styrelsen har nu beslutat att fortsätta granska hela utställningens ekonomi.

– Bolaget måste nu se över samtliga processer och rutiner och säkerställa att de följs så att en motsvarande situation inte kommer att uppstå igen. Arbetet med att granska hela utställningens ekonomi påbörjas omgående, säger Göran Lindgren, tillförordnad vd på Upplev Norrköping i ett pressmeddelande.

Granskningen visar att de leksaker som avtalet anvisat inte höll tillräckligt god kvalitet och det gjordes därmed ett kompletterande inköp. Den informationen gavs inte till styrelsen som heller inte har fattat beslut om några inköp.

Enligt uppgift från den kompletterande leksaksleverantören ingick leksaker för cirka 4 miljoner kronor i avtalet. Enligt beställningslistor via mejl gjordes inköp för cirka 1,4 miljoner kronor. Det ekonomiska resultatet kring leksaksförsäljningen visar ett underskott på drygt 100 000 kronor.

– Leksaksleverantören har fått underlag på de lager av leksaker som Upplev Norrköping nu har. Dessa kommer läggas ut på marknaden för bud, säger Göran Lindgren.

Granskningen av utställningsavtalet visar att vd ensam har undertecknat avtalet men att styrelsens beslut om att utställningen skulle genomföras egentligen inte gav vd formell rätt att underteckna avtalet.