Temabild: Pixabay

Norrköping halkar efter i årets UF-rankning

Norrköping backar på listan över länets bästa UF-kommuner. Samtidigt går Linköping starkt framåt i mätningar.

Fastän de utgör länets största kommuner har Linköping och Norrköping i många år legat och ”bubblat” i mitten på listan över de kommuner vars gymnasieskolor är bäst på UF-företagande. Intresse för att utbilda unga i entreprenörskap har funnits. Men de större, mer seriösa, satsningarna har uteblivit. Det har lett till ett medelmåttigt resultat i mätningarna som varje år genomförs av organisationen Ung Företagsamhet i Östergötland.

I år backar Norrköping till och med på listan, till en sjätteplats. Resultatet var till viss del väntat eftersom kommunens största skola lagt om sin struktur för utbildningen vilket ger färre UF-företagare i år, men desto fler under nästa år. Men för att kommunen ska klättra mer och bibehålla en långsiktighet krävs en bättre strategi för arbetet med ungas företagande i Norrköping.

– Vi har bra stöd, både från kommunen och från de skolor som arbetar med Ung Företagsamhet. Det finns förutsättningar för att bli ännu bättre på att ge fler elever möjligheten att ta del utbildningen UF-företagande. Idag är spridningen mellan programmen ojämn sett till antalet UF-elever, säger Jonna Castell – regionchef på Ung Företagsamhet i Östergötland.

I Linköping gjordes i fjol en stor satsning på ungas företagande. Bland annat satsade kommunen 400 000 kronor på att mer än fördubbla antalet elever som driver UF-företag. Satsningen var ett led i arbetet med att införliva Ung Företagsamhet i en medveten strategi med vilken Linköpings kommun bättre ska rusta sig för en framtid med ett allt mer mångfacetterat lokalt näringsliv.

UF-företagandet i våra skolor ökar inte bara antalet företag genom att väcka ungas lust och mod att ta steget till eget. Forskning vid bland annat Högskolan i Dalarna visar också att de som drivit UF-företag i skolan förbättrar sin inlärningsförmåga, står bättre rustade för högre studier och etablerar sig snabbare på arbetsmarknaden när de ger sig ut för att hitta ett jobb.

Så även om alla ungdomar som driver UF-företag på gymnasiet inte startar eget direkt efter skolan, kommer satsningen på sikt att bredda utbudet av anställningsbara nyckelpersoner med entreprenörstänkande.

– Att Linköping under det senaste året tagit ett så stort kliv uppåt i vår rankning visar att satsningarna man gjort gett resultat. Linköping och Norrköping brukar ligga ungefär jämsides i våra mätningar. Jag hoppas att kommunen vill kliva uppåt på rankingen ta arbetet vidare med att skapa bra förutsättningar för att ge fler elever förutsättningar att ta del av utbildningen UF-företagande i Norrköping, säger Jonna Castell.

MER OM UNG FÖRETAGSAMHET

Ung Företagsamhet är en ideell organisation som jobbar för att främja entreprenörskap och företagsamhet i svenska skolor.

Utbildningen UF-företagande har funnits i Sverige sedan 1980 och vänder sig till gymnasieungdomar som får möjligheten att ta del av utbildningen UF-företagande under ett läsår på gymnasiet en utbildning som är kopplat till en kurs på skolan.

Ung Företagsamhet utbildar de lärare som vill arbeta med utbildningen och erbjuder läromedel, lärarhandledning, fortbildning, stöd och support under kursens gång.

Årets bästa UF-kommun utses genom tre olika mätningar: andel UF- företagare, antal program med aktiva UF-elever samt förändringen av andelen UF- elever från föregående läsår i respektive kommun.

2017 startades 30 000 nya UF-företag i Sverige. 421 av dessa startades i Östergötland. Totalt engagerade de 1 325 av länets gymnasister.

Källa: www.ungforetagsamhet.se