Bild: Nicole Olsson

Positiv utveckling på arbetsmarknaden

Det pekar uppåt på jobbfronten för Norrköping.

Norrköping har återhämtat sig bra efter skräckåren på 90-talet och även under 2017 ökade antalet arbetstillfällen. Under 2017 fanns det 66 620 arbetstillfällen. Flest jobb finns inom vård och omsorg. Under 2017 var siffran 10 820.

Pekar uppåt

– Jag gläds åt att kurvorna åter pekat uppåt för Norrköping på arbetsmarknadsområdet. Att fler Norrköpingsbor går till jobbet på morgnarna är positivt både på individnivå och samhällsnivå. Även nationellt har vi sett en bra utveckling på ungdomsarbetslösheten som minskat och det är glädjande att jämställdheten på arbetsmarknaden ser ut att bli bättre. Vi är dock inte nöjda, utan behöver jobba vidare med arbetsmarknadsfrågor i Norrköping, säger Lars Stjernkvist (S), ordförande i kommunstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Många pendlar

När det gäller arbetspendlingen så har den ökat både till och från Norrköping. Under 2017 pendlade 12 520 Norrköpingsbor till ett arbete i en annan kommun, medan 13 300 personer som bor i en annan kommun arbetar i Norrköping.

– Att antalet arbetstillfällen har ökat i Norrköping är förstås mycket positivt. Vi har tidigare fått friskhetstecken från kommunens näringsliv och det här är ytterligare ett sådant. Rörligheten inom regionen är också ett sunt tecken, och Norrköping är ju en förnämlig stad att arbetspendla till och från, såväl inom som utanför länet. Självklart vill vi även locka fler människor att också bosätta sig här, säger näringslivsdirektör Pontus Lindblom i samma pressmeddelande.