Bild: Niklas Luks

Dystert trafikår i Sverige – antalet omkomna högsta på flera år

Under 2017 dog 254 personer i trafiken, det var den lägsta siffran på många år. Men förra året blev ett dystert trafikår i Sverige med 325 döda i vägtrafiken.

– Man har anledning att var mycket oroad över detta, preliminära siffror visar en stor ökning av antalet dödsfall, 325 omkomna 2018 är en bra bit ifrån etappmålet på 220, säger Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjlelfvenstam.

Under konferensen Transportforum i Linköping, som arrangeras av VTI (Statens väg och transportforskningsinstitut), presenterades siffror med antal omkomna i trafiken förra året.

– Personbilar är det en dramatisk utveckling på, som singelolyckor och omkörningsolyckor.

År 1997 upprättades ett mål om en nollvision och 2009 satte riksdagen ett delmål att år 2020 skulle antalet döda i trafiken inte överstiga 220 personer.

– Vi måste ta större ansvar i trafiken, ett bättre beteende på våra vägar, det byggs säkrare bilar men det behövs tas större ansvar, säger Jonas Bjelfvenstam.

Inom järnvägs- och tunnelbaneolyckor omkom 96 personer, jämfört med 79 år 2017. Inom sjöfarten dog 13 personer 2018 jämfört med 21 omkomna året innan.

Antal döda i trafiken/år 2010 – 2018:

  • 2018: 325
  • 2017: 253
  • 2016: 270
  • 2015: 259
  • 2014: 270
  • 2013: 260
  • 2012: 285
  • 2011: 319
  • 2010: 266

Källa: Transportstyrelsen

MER:

Ovanligt många döda i trafiken 2018

Antal döda i trafiken den lägsta någonsin