En reflex är en billig livförsäkring. Bild: Pixabay.

De varnar för den dödliga osynligheten

Höstmörkret gör den som rör sig i trafiken så gott som osynlig. Att använda reflex och ha lyse på sin cykel är en billig livförsäkring. Nu samverkar Linköpings och Norrköpings kommuner med Räddningstjänsten i Östra Östergötland för att skingra mörkret.

När hösten och mörkret slagit till är det extra viktigt att vara synlig i trafiken vare sig man går till fots eller cyklar. En cykel utan belysning och reflexer är inte bara olaglig, utan också osynlig i mörker vilket ökar risken för att bli påkörd markant. Likaså är det oerhört viktigt att ha reflexer som fotgängare.

Tillsammans mot mörkret

 

– Syns man inte, så finns man inte. Därför är det ett måste med reflex när mörkret fallit, säger Christofer Strandberg, inspektör på Räddningstjänsten Östra Götaland, i ett pressmeddelande skickat med anledning av den informationskampanj som startar idag.

Tillsammans med Linköpings och Norrköpings kommuner kommer medarbetare från räddningstjänsten att finnas ute på stan den här veckan. Genom att uppmuntra förbipasserande att använda cykellyse, fräscha reflexer och hjälm, vill man öka såväl kunskapen som säkerheten i trafiken.

Lyse, reflexer och hjälm

Förutom belysning och reflexer finns det mycket annat som kan öka säkerheten för oskyddade trafikanter. I både Linköping och Norrköping arbetar man kontinuerligt med förbättringar i form av hastighetsbegränsningar, farthinder, cirkulationsplatser och förbättrade gång- och cykelvägar. Båda kommunerna satsar nu också mer på att halkbekämpa cykelbanor vintertid, så att det ska gå att cykla året om.

– I Norrköping jobbar vi med att förbättra framkomligheten för cyklister genom att separera gång- och cykeltrafik, särskilt på huvud-och pendlingsstråken, säger Sofie Axmacher, trafikplanerare i Norrköpings kommun. Nytt för i år är att vi infört ny cykelvägvisning med både riktning och tabellvisning på våra huvudvägnät för cykel i staden samt ytterkanterna.

Sprider ljus

Idag, tisdag samt onsdag och torsdag mellan klockan 16 och 18 finns medarbetare från räddningstjänsten och kommunerna ute på stan i Norrköping och Linköping för att sprida ljus i höstmörkret.