Bild: Niklas Luks

Hageby ridklubb i lågor – ridhästar evakuerades

En brand härjar just nu i Hageby Ridklubbs stall utanför Norrköping. Brandmän från tre räddningsstyrkor kämpar mot lågorna. Ett 20-tal hästar är fortfarande kvar inne i stallet.

Larmet om branden kom in till SOS klockan 01.36. En förbipasserande hade sett något som brann med öppna lågor i området kring Formaregatan, i riktning mot Vrinneviskogen i Norrköping.

Räddningstjänsten ryckte ut.

Branden visade sig härröra från Hageby Ridklubbs stall.

Inne i byggnaden slog lågor ut från en vägg. Med förstärkning från ytterligare två räddningsstyrkor lyckades brandmännen som var först på plats säkra hästarna som var instängda i stallet från lågorna.

Klockan 02.00 meddelade räddningstjänsten att man börjat få branden under kontroll och att man börjat ventilera ut rök från stallet.

Ett 20-tal hästar var då fortfarande kvar inne i byggnaden.

Klockan 02.10 kunde brandmän på plats börja evakuera de instängda hästarna till en intilliggande paddock.

UPPDATERING: 02.19 uppgavs branden vara under kontroll. Vid 02.55 började Räddningstjänsten packa ihop sin utrustning. Väktare tog därefter över och höll koll på brandplatsen.

Bild: Niklas Luks.