Bild: Pixabay

Kövarning på E22

Det varnas för köbildning på E22 under torsdagen.

Det varnas för köbildning på E22 under dagen. Det pågår tvätt av kantstolpar med långsamt arbetsfordon på vägbanan under förmiddagen. Arbetet pågår mellan Norrköping och Söderköping.

Följ trafikläget här.