Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks

Ladugård nedbrunnen på Himmelstalund – polisen utreder mordbrand

Det var vid halv fyra-tiden som SOS Alarm fick samtal om en brand på Vattenverksvägen i Norrköping.

Räddningstjänst och polis skickades till platsen. En ladugårdsbyggnad intill E4 stod i lågor. Vid framkomst var byggnaden helt övertänd och bortom all räddning. Räddningstjänsten kunde inte göra annat än att låta ladugården brinna ner under kontrollerade former och förhindra spridning. Några djur fanns inte i ladugården och det finns inget som tyder på att någon person kommit till skada.

Branden orsakade gnistregn och en byggnad i närheten bevakades så att ingen ny brand skulle uppstå. Den tjocka röken drog ut över E4 och polis skickades ut för att sänka hastigheten på trafiken.

Exakt hur branden startat är inte känt, men man tror inte att det finns någon naturlig brandorsak. En anmälan om mordbrand har upprättats, berättar Martin Detterström, vakthavande befäl vid polisen region öst för News. Platsen kommer att spärras av och en teknisk undersökning kommer att utföras.