Polis, Bombgruppen. Foto: Arkivbild

Nationella bombskyddet ryckte ut till Karstorp

Nationella bombskyddet ryckte idag ut akut, från Stockholm till Karstorp strax utanför Norrköping.

Orsaken var att en person som ville lämna över sprängmedel till Polisen innan den så kallade sprängmedelsamnestin löper ut hört av sig. Sprängmedlen personen ville göra sig av med bedömdes vara så farliga att de omedelbart måste föras till säkrare förvaring av Nationella bombskyddet.

Bombskyddet bedömer

I Östergötland har varje dag cirka 4-5 explosiva material anmälts sedan sprängmedelsamnestin infördes i oktober. Varje gång någon hör av sig för att lämna över sprängmedel till polisen, skickas ärendet vidare till Nationella bombskyddet för bedömning.

Bedöms materialets farlighet vara för hög för ”vanliga” poliser, åker bombstyrkans medlemmar själva ut och hämtar det.

Slipper straff

– De bedömer hur pass bråttom det är att hämta det, vem som kan hämta och hur det kan transporteras, förklarar Mariana Persson, vakthavande befäl Region Öst för SVT Nyheter Öst.

Inom ramen för sprängmedelsamnestin kan personer som har explosiva varor, fastän de inte har tillstånd, få varorna omhändertagna av polis – utan att riskera straff.

Amnestin som infördes i oktober i år, gäller fram till 11 januari 2019.