Foto: Niklas Luks

Olycka stängde körfält

En kollision mellan två bilar orsakade visst besvär under tisdagskvällen.

Två bilar kolliderade vid trafikplats Norrköping Södra. Olyckan har inträffade i södergående riktning och olyckan  tog ett körfält i anspråk. Sex personer uppges vara drabbade, av dem tre barn.