Bild: Pixabay

Chefer svarar på kritiken: Hög kvalitet i östgötsk diabetesvård

Diabetesorganisationen gick tidigare i veckan ut och kritiserade diabetesvården i en debattartikel. Nu går ansvariga chefer i svaromål.

DEBATT. Svar på debattartikeln från Diabetesorganisationen den 15/11.

Som representanter för behandlande diabetesteam inom Region Östergötland vill vi svara på debattartikeln från Thomas Magnusson och Katarina Bergshem från Diabetesorganisationen. De för där fram allvarliga synpunkter om brister i diabetesvården i länet.

Vi vill här svara med fakta från det nationella diabetesregistret. 1989 sammankallade Världshälsoorganisationen och Internationella Diabetesfederationens Europakontor representanter för regeringar, patientorganisationer och professioner till ett möte i den italienska bergsbyn S:t Vincent. Här beslutades bland annat hur den fortsatta kvalitetsutvecklingen inom diabetesvården skulle ske. Som en följd av detta fick Sverige nationella riktlinjer 1996 och samtidigt startades det svenska diabetesregistret (NDR), där kvalitetsdata öppet redovisas kontinuerligt. Alla kan här se och kontinuerligt jämföra vårdens resultat (www.ndr.nu). Registrets data bygger i dag på mer än 95 procent (425 000) av alla personer med såväl typ 1- som typ 2-diabetes. Dessa data är således mycket tillförlitliga.

Registret visar att Östergötland är en av de regioner i landet som har mycket bra resultat inom de flesta nyckelområden. Således är fler personer i Östergötland icke-rökare, fysiskt aktiva, fler har nått målvärdet för blodtryck, fler har blodfettssänkande behandling och hos fler har en kontroll av fotstatus genomförts. Till förbättringsområdena hör resultaten vad gäller blodsockerkontroll och tillgängligheten till ögonundersökningar.

Givetvis finns det alltid utvecklingsmöjligheter inom alla områden. Som motor i utvecklingsarbetet finns Diabetesrådet i Östergötland. Alla professioner inom diabetesvården samt patientföreningen är representerade i rådet, som stöttar alla vårdgivare och minst årligen följer upp och redovisar kvalitetsdata. För närvarande pågår ett mycket intensivt arbete för att förbättra blodsockerkontrollen och öka tillgängligheten till ögonundersökningar.

Vi vänder oss alltså mot det negativa helhetsintryck som man kan få av debattartikeln och vill försäkra patienter och anhöriga att de även fortsättningsvis kan känna trygghet i att de möter en diabetesvård med hög kvalitet.

Ulf Rosenqvist, överläkare Diabetesmottagningen lasarettet i Motala
Martin Magnusson, vårddirektör Region Östergötland

Gör som debattörerna och tyck till om detta ämne eller något annat. Debattera på vår Facebook-sida eller skicka in din debattartikel till oss på: press@norrkopingnews.se.

Läs fler debattartiklar här.

Diabetesorganisationen: Allvarliga brister inom diabetesvården