Debatt på Facebook har ett värde menar Liberaler

Förra veckan kunde man i media ta del av att moderaternas oppositionsråd Sophia Jarl blockerat Liberalernas skolpolitiker från att delta i debatter om skolan som hon initierar. Det kan tyckas vara en simpel fråga men det visar tydligt vilken typ av debattklimat Sophia Jarl vill ha.

Vi Liberaler anser att man som politiker har ett ansvar för att debattera och diskutera sakfrågor där medborgarna finns. Därför har debatter på Facebook ett värde i och med att även medborgare kan delta genom att ställa frågor eller föra fram egna synpunkter och tankar.

Många har erfarenheter som är viktiga för oss politiker att få ta del av.  Genom bland annat sociala media kommer vi politiker väldigt nära medborgarna. Givetvis har denna öppenhet ett pris eftersom även politiska motståndare kan kommentera och lämna synpunkter. Detta är dock inget som bekymrar oss Liberaler.

Däremot blir vi lite bekymrade när vi läser Sophia Jarls förklaring och motivering. Hon uttalar att skoldebatten bör föras i Kommunstyrelsen, och i Liberalernas fall av vårt kommunalråd Reidar Svedahl. Hon anser således att debatten inte ska föras i Kommunfullmäktige eller i Utbildningsnämnden eller på platser där medborgarna finns närvarande. Detta är att kraftigt förminska både demokratin och övriga folkvalda politiker.

I Kommunstyrelsen har allmänheten ingen direktinsyn, och det är endast ett fåtal politiker som deltar på mötena. Inom kort presenteras Liberalernas lokala valprogram med bland annat förslag på skolans område. Vi förnekar inte att det finns problem på skolans område, och som måste lösas. Men lösningen är inte att förhindra diskussion och debatt. Många är de som har kunskap och erfarenhet på skolans område, och vi Liberaler lyssnar gärna och tar till oss av den erfarenheten. Men vi lyssnar gärna även på politiker från andra partier.

Mats Pettersson (L)

Politisk sekreterare

Fredrik Franzén (L)

1:e vice ordförande Utbildningsnämnden

Gör som debattörerna och tyck till om detta ämne eller något annat. Debattera på vår Facebook-sida eller skicka in din debattartikel till oss på press@norrkopingnews.se