Temabild: Pixabay

Fler digitala verktyg för en bättre vård

För att möta framtidens ökade behov är det viktigt att sjukvården följer med i den tekniska utvecklingen, skriver debattörerna.

DEBATT. Du kan boka tid för bilbesiktning på nätet, men varför inte din vårdcentral? Du kan läsa din journal på nätet, men inte skicka e-post till din läkare? De digitala verktyg som redan i dag finns kan i grunden förändra sjukvården. Sjukvården har redan tagit steg i rätt riktning men för att fortsätta ta de kliv som behövs krävs ledarskap och framtidstro. Det är nödvändigt för att klara de utmaningar som sjukvården står inför.

Digitala lösningar inom vården handlar inte bara om robotar, röntgenapparater och artificiell intelligens. Det är lika viktigt för oss socialdemokrater att satsa på de enkla tekniska och digitala hjälpmedlen som underlättar vardagen för patienter. Verktyg som gör att patienterna kan bli mer delaktiga och mer informerade om när nästa steg i deras behandling sker. Fler och bättre kontaktvägar med läkare, sjuksköterska och andra. Det innebär att de sjukvårdande medarbetarna kan lägga sin arbetstid på att ge mer och bättre vård.

Region Östergötland har tidigare i år öppnat en digital vårdcentral där patienter kan boka läkartid och genomföra den genom ett videosamtal. En första utvärdering av denna visar att de positiva förväntningarna har infriats och 88 procent kan slutbehandlas via nätet. Det är ett bra komplement till det vanliga besöket på vårdcentralen. Digitala läkarbesök kommer inte att ersätta besöken på vårdcentralerna, men kan avlasta vårdcentralerna och ge snabba svar på enkla frågor. Den digitala vårdcentralen ska utvecklas och stärkas.

Satsningar på digitala lösningar och införande av tekniska verktyg kommer att kosta en del pengar. Det krävs styrning och ledarskap då det ofta är så att nya lösningar sparar pengar, men i någon annan verksamhets plånbok. Ska utvecklingen lyckas krävs att alla verksamheter får ta del av kakan när det blir resurser över tack vare effektivare och smartare vård. Det krävs också att utvecklingsinsatserna prioriteras, så att goda resultat kan spridas och implementeras brett i verksamheten.

Som socialdemokratiska regionpolitiker kommer vi att driva:
– att patienten ska kunna boka tid för läkarbesök eller provtagning på internet, kunna e-posta vårdcentralen eller läkaren, samt chatta med vårdutbildade medarbetare exempelvis via 1177 och fortsätta utveckla den digitala vårdcentralen.

– att fortsätta utveckla olika tekniska hjälpmedel för att få en bra uppföljning även efter ett läkarbesök, exempelvis digitala vårdprogram, hälsodagböcker och hemprovtagning.

– att inrätta ett innovationsråd med förtroendevalda, profession, forskare och patienter som på ett handgripligt sätt kan göra prioriteringar, resurstilldelning och sprida de lyckade innovationerna i regionens verksamheter.

Grunden för en bra vård är starka vårdcentraler och sjukhus. Men för att möta framtidens ökade behov är det viktigt att sjukvården följer med i den tekniska utvecklingen. Som socialdemokrater i Region Östergötland vill vi vara med och ta ansvar för den utvecklingen!

Rebecca Hägg (S), regionråd
Mattias Geving (S), kandidat regionfullmäktige

Gör som debattörerna och tyck till om detta ämne eller något annat. Debattera på vår Facebook-sida eller skicka in din debattartikel till oss på: press@norrkopingnews.se