Foto: Pixabay/Miljöpartiet

Glöm inte bort slåtterängen

Miljöpartisten Rebecka Le Moine slår ett slag för slåtterängen i sin debattartikel.

DEBATT. En av de mest artrika biotoper vi har i Sverige i dag är slåtterängen. Den har skapats genom mångårigt slåtter, där en slår bort växtligheten med lie. Men i dag hotas ängens artrikedom av att slåttern upphör och växer igen. Det är helt enkelt inte lönsamt att hålla betesmarker öppna i liten skala, eller slå små ängar för hand. Kulturmarker, hotade arter och småskaliga bönder drabbas.

De ideella krafterna samlas i dessa tider för att upprätta hävden och ge hotade arter hopp för framtiden. Men den ideella skaran ska inte ha deras ansvar på sina axlar. Att slå en hektar äng kan ge  drygt 10 000 kronor genom EU-bidrag. Men att slå en hektar kan ta 6-10 arbetsdagar, av hårt svettigt arbete. Men vem har tid och kraft att lägga på det, bara för att gynna naturen?

Att anställa en entreprenör skulle kosta cirka 20 000-30 000 kronor per hektar, så ekvationen går i dag inte ihop. Därför vill jag verka för att öronmärka naturvårdspengar i miljöbudgeten till småskaligt slåtter, så att det inte blir en förlust för de bönder med värdefulla ängsmarker att fortsätta sköta naturen.

Rebecka Le Moine, riksdagskandidat för Miljöpartiet i Östergötland

Gör som debattören och tyck till om detta ämne eller något annat. Debattera på vår Facebook-sida eller skicka in din debattartikel till oss på: press@linkopingnews.se