Foto: Region Östergötland/Pixabay

Kommer regionens (s)parbeting märkas?

Debattörerna kräver svar om sjukvårdens sparbeting.

DEBATT. Sjukvården i Region Östergötland befinner sig i ett mycket allvarligt läge. Under en längre tid har medarbetare varnat för att patientsäkerheten inte kan garanteras, i takt med att vårdplats efter vårdplats stängs ned. Nyligen stoppades i stort sett alla planerade operationer tillfälligt på Universitetssjukhuset i Linköping (US), vilket är ett mycket ovanligt beslut. I skrivande stund är var åttonde vårdplats på US stängd och vi kan bara befara hur ansträngd sommaren kommer att bli vid alla våra tre sjukhus. Det finns helt enkelt inte medarbetare, främst sjuksköterskor, att bemanna med.

Samtidigt är det ekonomiska läget i region Östergötland mycket bekymmersamt. De kommande åren krävs besparingar på nästan 400 miljoner kronor, något som regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S) i media kommenterade så här när beslut om handlingsplan fattades: ”Östgötarna kommer inte att märka av så mycket att vi ska spara”.

Det är ett uppseendeväckande uttalande. Möjligen kan det förklaras av att det i den ekonomiska handlingsplanen saknas tydliga risk- och konsekvensbeskrivningar vad besparingsåtgärderna faktiskt kommer att innebära. Det framgår exempelvis inte hur länge vissa besparingar kan göras och vilka effekter som kommer inträffa. Men det gör inte att vi blir tryggare med Johanssons uttalande, snarare tvärtom.

Därför kräver vi nu svar från Kaisa Karro (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, och från Anders Härnbro (S), ordföranden för Regionstyrelsens utskott för personal- och kompetensförsörjning, på om – och i sådant fall hur – regionens sparbeting kommer påverka östgötarna respektive sjukvårdens medarbetare?

Vi menar med bestämdhet att östgötarna har rätt att veta, liksom de redan hårt pressade medarbetarna.

Fredrik Sjöstrand (M), oppositionsråd och 2:e vice ordf. i hälso- och sjukvårdsnämnden

Maria Almesåker (M), vice ordförande i Regionstyrelsens utskott för personal- och kompetensförsörjning

Gör som debattörerna och tyck till om detta ämne eller något annat. Debattera på vår Facebook-sida eller skicka in din debattartikel till oss på press@norrkopingnews.se