Bild: Pixabay/Privat

Moderat: Socialdemokraterna cementerar blockpolitiken

Debattören Simon Johansson ger sin syn på Lars Stjernkvists debattartikel om att bryta blockgränserna.

DEBATT. Svar till Lars Stjernkvist (S): ”Bryt blockgränserna – på riktigt” från den 16 oktober.

I sin debattartikel menar kommunstyrelsens ordförande i Norrköping att det är hög tid att bryta blockgränserna på nationell nivå. Som bevis för att detta skulle kunna fungera anger han vår kommun och några till som styrs blocköverskridande. Jag ska inte här ge mig på att recensera varken det blocköverskridande styre som vi har i Norrköping eller de i Västerås och Uppsala som Lars Stjernkvist nämner. Däremot noterar jag att Stjernkvists exempel har en gemensam nämnare – i såväl Norrköping som i Västerås och Uppsala är kommunstyrelsens ordförande en socialdemokrat. Till exempel Stockholm, Karlstad och Växjö styrs också blocköverskridande, men då med en moderat som ordförande för kommunstyrelsen.

Det är fullt naturligt att ett parti arbetar för att få tillsätta det högsta politiska ämbetet i såväl kommun som region och regering, så ur den aspekten har jag inga synpunkter på att Socialdemokraterna gärna vill att Sveriges statsminister ska vara just socialdemokrat. Men det är symptomatiskt för ett utpräglat maktparti som (S) att med en dåres envishet sjunga det blocköverskridande samarbetets lovsång, men inte vara beredda att ingå i de nödvändiga kompromisser som krävs för att få till stånd just ett sådant samarbete.

Socialdemokraterna har nämligen konsekvent avvisat Alliansens inbjudningar till att delta i regeringsförhandlingar med förutsättningen att Ulf Kristersson ska bli statsminister. Att Centerpartiet och Liberalerna (likt hela Alliansen) vill se Ulf Kristersson som statsminister får Socialdemokraterna faktiskt lov att finna sig i, om det är ett blocköverskridande samarbete de vill åstadkomma. För Socialdemokraterna verkar det vara ett krav som de inte till något pris kan tillmötesgå. När (S) ser det som självklart att de ska få diktera vem som ska leda nästa regering utan att ta hänsyn till de tilltänkta samarbetspartnernas önskemål borde de knappast bli förvånade över att något blocköverskridande styre på nationell nivå inte kan komma till stånd.

Det är kanske naturligt för en socialdemokrat att bara ta hänsyn till blocköverskridande styren när de leds av en socialdemokrat. Det innebär dock inte Stockholm, Karlstad eller Växjö inte är relevanta exempel de med. Genom att kräva att nästa regering ska ledas av en socialdemokrat cementerar partiet den blockpolitik de säger sig vara så måna om att bryta upp.

Simon Johansson, förbundsstyrelseledamot Moderata Ungdomsförbundet

Gör som debattören och tyck till om detta ämne eller något annat. Debattera på vår Facebook-sida eller skicka in din debattartikel till oss på: press@norrkopingnews.se

Stjernkvist (S): Bryt blockgränserna – på riktigt