Bild: Pixabay

”Moderaterna målar upp en skräckbild av en vård i kris”

”Det finns olika sätt att se på framtiden och dess utmaningar. Antingen som moderaterna – måla upp en skräckbild av en vård i kris där allting är på väg att kollapsa – eller ta tag i de reella problemen”. Det skriver fem socialdemokrater i en replik på Moderaternas debattartikel.

Debatt. Den svenska sjukvården har stora utmaningar framför sig. Även om vi idag kan se att svensk sjukvård ligger i topp vid internationella jämförelser och att Östergötland ligger i topp vid nationella jämförelser både när det gäller medicinsk kvalitet och tillgånghet till vården, ser vi att det finns mycket att göra även här. I Socialstyrelsens jämförelser har vi kortare köer på många områden än övriga landet. Samtidigt kommer vården att behöva stora tillskott i framtiden för att vi ska fortsätta kunna erbjuda en trygg och bra vård.

Det finns olika sätt att se på framtiden och dess utmaningar. Antingen som moderaterna – måla upp en skräckbild av en vård i kris där allting är på väg att kollapsa – eller ta tag i de reella problemen. När moderaterna nationellt vill använda de goda finanserna för att sänka skatten vill socialdemokraterna istället använda pengarna för att stärka sjukvården. Här finns en tydlig skiljelinje i svensk politik.

I Östergötland har vi idag ett underskott inom vården. Samtidigt är regionens totala ekonomi i grunden stark och gav ett plusresultat 2017. Nyligen togs åtgärdsplaner där vi minskar utgifter med 1 % utan att minska kvalitet eller tillgänglighet i vården. Det är pengar vi väl kommer att behöva för att möta framtidens stora utmaningar samtidigt som vi kan fortsätta ha en hög kvalitativ vård.

Som socialdemokrater tror vi på att ständigt utveckla sjukvården. Svensk vård ska bygga på att den är tillgänglig, nära patienten, modern och jämlik. För att uppnå det har vi tillfört den östgötska sjukvården över 500 miljoner kronor under de tre åren vi varit med och styrt. Vi har utvecklat nya metoder och arbetssätt samtidigt som vi har effektiviserat. Vi har minskat beroendet av hyrläkare ordentligt och gjort strukturella förändringar.

De två moderaterna raljerar dessutom över att regeringen tar tag i den största skandalen i svensk sjukvårdshistoria, byggande av Nya Karolinska sjukhuset i Stockholm, vilket är uppseendeväckande. Stockholms läns landsting styrs bland annat av moderaterna och byggandet av sjukhuset beräknades från början till 14 miljarder kronor. Redan här reserverade sig socialdemokraterna mot beslutet med hänvisningen att projektet, som skulle finansieras genom en helt obeprövad metod kallad offentlig-privat-samverkan skulle testas. Nuvarande beräkning säger att det kommer att kosta 65 miljarder skattekronor och skandal efter skandal kommer fram i media. För oss känns det helt befogat med en kriskommission. Nya Karolinska är alldeles för viktigt för landets sjukvård för moderater att testa nya modeller på.

Vi socialdemokrater ser att det finns stora utmaningar inom vården. De största utmaningarna handlar om att ta hand om alla de som nu blir äldre. Ingen ska behöva känna sig övergiven eller lämnad och alla ska få en god vård och känna sig trygga. För oss är det självklart att vi ska skapa en vård som tar god hand om vår äldre generation och att vi bygger vidare på ett system där alla tas om hand. En sådan politisk vilja skapar självklart ett ännu högre tryck på sjukvården eftersom en bra sjukvård gör att vi lever allt längre. Skattesänkningar och privatiseringar kommer inte leda till bättre förutsättningar för våra invånare. Vårt mål är att alla ska få den vård de behöver när de behöver den.

Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande
Kaisa Karro (S), regionråd
Torbjörn Holmqvist (S), regionråd
Rebecca Hägg (S), regionråd
Anders Härnbro (S), regionråd

Gör som debattörerna och tyck till om detta ämne eller något annat. Debattera på vår Facebook-sida eller skicka in din debattartikel till oss på press@norrkopingnews.se

Här är debattartikeln gällande denna replik:

Regeringens Stockholmsfixering måste upphöra