Foto: Privat/Pixabay

Norrköping behöver en äldreombudsman

Gunnar Asserhed påpekar i debattartikeln vikten av att en äldreombudsman inrättas i Norrköping.

DEBATT. De flesta människor vill att våra äldre ska känna trygghet och att de genom sin erfarenhet och kunskap ska lyssnas på. Det smärtar mig att människor, trots goda politiska mål, ibland ändå far illa i vår äldreomsorg.

Min erfarenhet i ett långt aktivt liv är att det går att göra om och göra bättre. Vi i Liberalerna i Norrköping är kreativa och pådrivande för att stärka våra ”årsrikas” möjligheter och öka deras valfrihet och trygghet.

Inför valet nu i höst föreslår vi i vårt valprogram att en äldreombudsman inrättas i Norrköping.

Bakgrunden är, som alla kunnat läsa om i media, ett flertal äldre som inte fått den vård och omsorg som de behöver eller att de av kommunen nekats plats på boenden. När de orkat gå vidare har de i flera fall fått rätt av en högre juridisk instans. Det måste gå att tidigare och lokalt, innan dessa olyckor skett, få stöd och rättelse för sin sak.

Äldre eller anhöriga ska kostnadsfritt kunna vända sig till äldreombudsmannen för sakkunnigt stöd. Denne ska vara fristående från kommunens organisation men finansieras genom ett fast anslag direkt under kommunfullmäktige.

Äldreombudsmannen som har tystnadsplikt ska fungera som stödperson vid kontakter med äldreomsorgen, både kommundriven och privatdriven. Men även gentemot andra myndigheter. Informera och ta emot synpunkter och klagomål men även förbättringsförslag som förs vidare till verksamheterna och följs upp.

Vi Liberaler upplever att den enskilde ofta har ett underläge gentemot starka offentliga myndigheter. Vi vill därför förbättra den enskilda människans möjligheter att bli lyssnad på och få en starkare ställning.

Jag vill i Barbro Westholms anda medverka till att våra årsrika ges en värdig och trygg ålderdom!

Gunnar Asserhed (L), ledamot i vård- och  omsorgsnämnden

Gör som debattören och tyck till om detta ämne eller något annat. Debattera på vår Facebook-sida eller skicka in din debattartikel till oss på press@norrkopingnews.se