Temabild: Pixabay

Skolan behöver ett nytt styre

Norrköpings skolor behöver en ny politisk ledning och den 9 september ber vi om förtroendet att leda den, skriver Roger Eklund-Åkesson i sin debattartikel.

DEBATT. Skolans uppdrag är att förmedla kunskap och att göra det på ett likvärdigt sätt. Många års socialdemokratiskt styre har i Norrköping resulterat i sjunkande kunskaper och en mer segregerad skola. Jag tror att en förklaring till uteblivna resultat är att vi i dag saknar kunskap hur nuvarande fördelningsmodell av pengar fungerar.

Vi vet hur barnens föräldrars utbildningsnivå styr en stor del av elevpengens storlek, men vi vet lite om hur just den delen används på skolorna och om det påverkar resultaten. I dag tilldelas skolor i exempelvis Navestad, Hageby och Klockaretorpet betydligt större resurser än andra skolor. Det enda säkra resultatet vi kan se av den fördelningen är att exempelvis Skärblacka, Jursla och Vikbolandet får svårt att klara sin organisation.

Segregation bryts inte enkom genom en sådan fördelning av resurser utan att vi i stället förmår elever att aktivt välja skola och därmed åstadkomma en bredare blandning av elevgrupper. I dag vittnar elever och föräldrar om ett stort antal inställda lektioner, lärare skriver i lokalmedia om en ohållbar arbetssituation och rektorer berättar hur de tvingas administrera ansökningar av extrapengar framför det pedagogiska uppdraget.

2017 saknades 50 miljoner i Norrköpings skolor. Med anledning av detta behövde 2018 års tilldelning förändras. Vi föreslog att hela beloppet som saknades skulle tillföras skolan för att upprätthålla den nivå vi har i dag. Den ledande Kvartetten beslutade dock att endast tillföra knappt hälften. Nu ser vi effekten av detta – det saknas i dagsläget nästan 30 miljoner i våra skolor. Vi har, förutom det övergripande resursförslaget, också haft egna förslag om hur den interna budgeten inom skolan ska fördelas. Vi ville tillföra ytterligare 53 miljoner som volympeng  så att även den skola med sämst förutsättningar klarar att hålla en bemanning.

Vi anser att tillgången till vikarier måste säkras på ett bättre sätt än i dag. Uteblivna lektioner kommer aldrig öka elevernas kunskap och vi är nog alla överens om att läraren är avgörande för en bra kunskapsöverföring. Vi har föreslagit att de elever med särskilda behov som inte klarar att vistas hela dagar i ett ordinarie klassrum ska tillåtas att få sitt lärande i särskilda undervisningsgrupper där vi kan samla den kompetens uppdraget kräver.

Summerat går vi in i mandatperiodens sista år med ytterligare underskott, en stark revisionskritik gällande politisk styrning av utbildningsnämnden samt stora personalneddragningar på våra skolor. Detta är resultatet av en socialdemokratisk styrning av skolan med direkt stöd av KD, C och L där företrädarna för dessa partier tydligt gjort klart att de återigen vill styra nästa mandatperiod tillsammans.

Det är alltså enbart en röst på moderaterna som är en röst på förändring. Norrköpings skolor behöver en ny politisk ledning och den 9 september ber vi om förtroendet att leda den.

Roger Eklund-Åkesson (M), 2:e vice ordförande utbildningsnämnden

Gör som debattören och tyck till om detta ämne eller något annat. Debattera på vår Facebook-sida eller skicka in din debattartikel till oss på press@norrkopingnews.se