Foto: Socialdemokraterna/Niklas Luks

Socialdemokrat: Inte trovärdigt lova allt till alla

Det blir inte trovärdigt att som oppositionen lova allt till alla, menar Teresa Carvalho i sin debattartikel.

DEBATT. Det händer oerhört mycket i Norrköping för närvarande. Byggandet har skjutit fart rejält, befolkningen ökar och jobben här ökar mer än i övriga landet. Det gläder naturligtvis de allra flesta. Samtidigt är den snabba tillväxten inte oproblematisk. Det gäller att se till att hela Norrköping får del av utvecklingen och att de nya jobben går till Norrköpingsbor. För att klara det finns det ingen viktigare uppgift än att satsa på skolan.

När vi lyssnar till oppositionen finns det ingen hejd på löftena. I den här valrörelsen har det utlovats nya isbanor, mer pengar till äldreomsorg, skolan och mycket annat. Dessutom finns det flera partier som säger att de på sikt även vill sänka skatten. Trots att tillväxten äntligen skjutit fart i Norrköping räcker inte ens denna utveckling för att betala alla löften. Den som lovar allt till alla är inte trovärdig.

Vi Socialdemokrater har nationellt utlovat mer pengar till välfärden, och pengarna ska framför allt gå till förbättringar inom omsorgen och vården. Undersköterskor och andra ska få bättre villkor och fasta jobb och framför allt – de ska bli fler. Lokalt har vi tillsammans med övriga i Kvartetten som styr i Norrköping under perioden 2014-2018 ökat antalet anställda i skolan med mer 1 200 personer. Det är den kraftigaste förstärkningen i modern tid.

Samtidigt vet vi att flera skolor har bekymmer med sin ekonomi. Glädjande nog ser vi att skolresultaten blir bättre, men lärare och andra i skolan vill självklart hjälpa alla elever på bästa möjliga sätt. Därför har en del skolor anställt fler än vad som finns pengar till.

Budgetar måste hållas, men slutsatsen är given för oss – i Norrköping finns det ingen viktigare uppgift än att fortsätta förstärka skolan. Barngrupperna i förskolan har blivit mindre, men arbetsbelastningen är fortfarande för hög. Mer måste göras för att klara rekryteringen av behöriga lärare.

Därför säger vi att skolan måste komma först. Det gagnar våra barn och ungdomar, och i förlängningen gagnar det hela Norrköping och alla kommunens invånare.  

Teresa Carvalho (S), riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Norrköping

Gör som debattören och tyck till om detta ämne eller något annat. Debattera på vår Facebook-sida eller skicka in din debattartikel till oss på: press@norrkopingnews.se