Lars Stjernkvist (S). Bild: Andreas Åsenheim.

Stjernkvist (S): Bryt blockgränserna – på riktigt

Nu är det hög tid att bryta blockgränserna även på nationell nivå. Det skriver Lars Stjernkvist i sin debattartikel.

DEBATT. Det har varit möjligt i Västerås, Uppsala, i min egen hemkommun Norrköping och i åtskilliga andra kommuner, men på nationell nivå förefaller positionerna vara låsta. Blockpolitiken lever vidare på riksnivå, trots att nästan alla är ense om att den blockerar möjligheten att forma en fungerande regering i dagens politiska verklighet.

Det sägs ofta att det inte går att jämföra riks- och kommunpolitik. Kommunpolitiken är i motsats till rikspolitiken betydligt mer pragmatisk och därmed mindre ideologisk. Det handlar om att lösa praktiska och politiskt färglösa frågor. I kommunerna formas samarbetet av personer som litar på varandra. Personkemin är viktigare än partitillhörigheten.

Det är, menar jag, struntprat. Det finns betydande likheter mellan lokal och nationell politik. Många av de frågor som är laddade på nationell nivå, och som i dag ses som hinder för blocköverskridande lösningar, diskuteras i högsta grad även lokalt. Den som vill samarbeta lokalt behöver komma överens om vinster i välfärden, om synen på arbetsrätt och kollektivavtal och om välfärdens finansiering. Dessutom vågar jag påstå att personfrågorna är viktiga även på nationell nivå.

Jo, det finns en viktig skillnad. Kommunpolitiker träffas och talas vid informellt. Det är fullt möjligt att småprata och sondera vid stadshusets kaffemaskin. Allt som sägs och görs följs inte av politiska reportrar som analyserar sönder varje stavelse och nyans. Umgänget mellan politiker är mer informellt lokalt.

Trots det, när blockpolitiken i praktiken har lösts upp lokalt blir det svårbegripligt att positionerna är så låsta nationellt.  Det har varit ungefär lika spännande att följa turerna och kommentarerna efter valet som att titta på en tv-serie som man redan sett flera gånger.

Det var väntat att S-regeringen skulle falla. Det var väntat och logiskt att Ulf Kristersson skulle få uppdraget att bilda en regering. Det var också väntat att han skulle misslyckas att få med S som stödparti till en alliansregering. Då är frågan: Vem kommer säga det vi inte redan har hört förut? Vem kommer säga att det är omöjligt att behålla gemenskapen i de gamla blocken om det krävs en blocköverskridande regering?  Ulf Kristersson måste välja mellan att söka hjälp från SD eller C och L. Socialdemokraterna kan inte behålla relationerna med Vänsterpartiet och samtidigt skapa en blocköverskridande lösning.  C och L måste välja mellan höger och vänster.

För att återvända till den lite förenklade jämförelsen med tv-serien; det kanske är så att partiledarna måste pröva alla förväntade förslag innan det är möjligt att pröva något nytt. Först när riksdagen har sagt nej till alla till synes omöjliga lösningar blir det möjligt att pröva något som faktiskt skulle kunna överleva en omröstning i riksdagen.

Jag inser att det finns frågor som splittrar Socialdemokraterna och mittenpartierna. Redan nämnda vinster i välfärden är en sådan. Men jag är även övertygad om att det skulle vara fullt möjligt forma en fungerande politik när det gäller klimatfrågorna, skolan och infrastrukturen och inom en rad andra viktiga områden.

Kort sagt, om vi ser till de sakliga motsättningarna borde det vara möjligt att göra det i riksdagen som redan gjorts i Västerås, Uppsala och Norrköping.

Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköpings kommun

Gör som debattören och tyck till om detta ämne eller något annat. Debattera på vår Facebook-sida eller skicka in din debattartikel till oss på: press@norrkopingnews.se