Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks

Det övergivna Östergötland: Händelö gård

Händelö gård är en herrgård inte långt från Norrköpings centrum. Från att ha haft en spännande historia är den nu tom och övergiven sedan nära på tjugo år.

Återigen tar fotograf Niklas Luks och reportern Jerry Prütz med läsarna på en vandring med både historiska vingslag och en lätt sorgsenhet som det alltid gör i byggnader med en lång och anrik historia där tiden både stått still och sprungit vilse.

Vi tar bilen och kör ut på Händelö bland industrier, hamnar och enorma lagerbyggnader. Genom mitt huvud far tanken att det måste sett bra mycket annorlunda här ute år 1322 då Händelö gård omnämndes för första gången i historiska dokument. I detta fall rörde det sig om ett gåvobrev som gjorde gällande att det nu var Ingegärd Svantepolksdotter som tagit över gården.

Genom åren har gården vandrat mellan olika ätter, somliga kungliga, andra inte. År 1789 tog entreprenören och redaren Christian Eberstein över gården och dryga hundra år senare tog textilkungen Herman Wahren över Händelö gård.

1901 övergick egendomen till Norrköpings stad som fram till 1986 arrenderade ut marken. Mellan 1986 och 1999 fungerade Händelö gård som ett hem för drogmissbrukare, men sedan 1999 står det tomt. Händelö gård brändes ner under rysshärjningarna 1719 när ryssarna satte eld på större delen av Norrköping. Det huset som nu står tomt är byggt 1850.

Vad ska det då bli av den vackra byggnaden? Vis av vår förra rundringning till ett otal ovetande tjänstemän så googlar vi istället och hittar artiklar om att här ska det bli centrum för miljöteknik, det fanns storslagna planer på någon form av upplevelsecentrum och / eller en mötesplats för lokala företag men inte heller dessa har förverkligats.

Händelö gård har även varit ute till försäljning utan att man funnit någon köpare.