Ghost-Sångaren, Tobias Forge, kan tvingas tillbaka till rättegången eftersom den andra sidan hävdar jäv. Bild från rättegången i Linköpings tingsrätt: Andreas Schander

News-reporter i Ghosthärvan – rättegången kan tas om

Advokaten som företräder de fyra tidigare bandmedlemmarna i Linköpingsbandet Ghost och som har stämt bandets frontfigur vill att hela rättegången görs om. Han menar att det har uppstått en jävsituation.

Kvartetten med Martin Hjertstedt, Henrik Palm, Mauro Rubino och Simon Söderberg förlorade rättegången och skulle i stället betala 1,3 miljoner kronor i rättegångskostnader till sångaren Tobias Forge.

Domen överklagades till Göta Hovrätt och advokaten Michael Berg kräver nu att hela rättegången ska göras om. Anledningen är, enligt Berg, att rättens ordförande, Henrik Ibold, är jävig i och med hans medlemskap i ”Svenska Frimurare Orden” där även Tobias Forge och News reporter Jerry Prütz är medlemmar.

“Betydande risk”

Michal Berg skriver till hovrätten:
”Av intresse i sammanhanget är även att en person vid namn Jerry Prütz, som är en mycket god vän till Tobias Forge, är med i samma loge som Henrik Ibold. Jerry Prütz är journalist och han har under processen i Linköpings tingsrätt i sociala medier agerat för Tobias Forges sak och han var bl.a. närvarande vid den muntliga förberedelsen. Klagandena anser att det finns en betydande risk för att Jerry Prütz och Henrik Ibold vid sammankomster inom logen har diskuterat den aktuella tvisten”.

Logen som Berg nämner är att Ibold, Forge och Prütz ingår i den sektion som går under namnet ”Fjärde fördelningen” som omfattar ordens loger i Linköping.

“Aldrig pratat med honom”

Jerry Prütz säger så här om hans närvarande vid den muntliga presentationen:
– Det var stängda dörrar så jag och en reporter till satt på en bänk utanför.

Jerry Prütz, som inte närvarade under någon av de sex rättegångsdagarna säger sig aldrig ha pratat med rättens ordförande Henrik Ibold.
– Jag har aldrig pratat med Henrik Ibold, jag känner igen hans namn, men jag har aldrig pratat med honom.

Men du och Ibold är medlemmar i Svenska Frimurare Orden, har du sett honom på sammankomster någon gång?
– Nej aldrig, jag känner inte igenom honom till utseendet ens.

Har du diskuterat Ghost-tvisten med Ibold?
– Nej aldrig, som jag sa vet jag inte ens hur han ser ut.

Du har aldrig pratat med honom?
– Nej.

Men du känner Tobias Forge?
– Ja, det har jag aldrig dolt men under rättegången så var jag placerad i Norrköping av min chef som har varit noga med att jag inte ska skriva om rättegången. Jag jobbade med Norrköping News de dagarna.

Har du sett Tobias Forge under någon sammankomst på Frimurarorden?
– Ja, en gång för tre år sedan, det är enda gången.

Han tillägger att han aldrig har dolt att han är medlem i Svenska Frimurare Orden eller att han är vän med Tobias Forge. Michael Berg anser att Henrik Ibold har gjort sig skyldig till jäv och att hela rättegången därför ska göras om. Domstolen har ännu inte tagit ställning.

Svenska Frimurare Orden:

  • Orden är endast för män.
  • Numera går det att ansöka om medlemskap via ordens hemsida. Men det vanligaste sättet att bli medlem är fortfarande att två medlemmar, så kallade faddrar, föreslår en ny medlem.
  • Kung Carl Gustaf är fortfarande ordens “höge beskyddare”.
  • Svenska Frimurare Orden skriver själva på sin webbplats att sällskapet är sammanslutning där män av skilda samhällskategorier, yrken och åldrar träffas för att arbeta på sin personliga utveckling och för att umgås under värdiga former.
  • Den kristna tron är grunden för det svenska frimureriet. Men frimureriet påtvingar inte medlemmen någon viss kristen trosuppfattning.
  • Wikipedia beskriver sällskapet så här: Inträdeskraven till Svenska Frimurare Orden är att den sökande är en man, har en kristen bekännelse och har ett gott anseende bland sina medmänniskor samt vara minst 21 år.
  • Svenska Frimurare Ordens mål och syfte är helt öppna och finns i detalj redovisade i Ordens Allmänna Lagar. Även medlemskapet är offentligt. Det inre frimureriska arbetet i Orden, vilket bygger på olika ritualer och ceremonier, är dock inte offentligt.

Mer om härvan i Ghost:

Schander: Skruvade ryktena om Ghost – och om mig

Sista dagen i Ghost-rättegången – minut för minut

Så blev domen i Ghost-fallet