Miljoner till internationellt utbyte

Tio skolor i Norrköping får nu sammanlagt tre och en halv miljon för att utveckla internationella kontakter och utbyten. Ett mycket värdefullt inslag i skolans arbete menar Katarina Sperling, internationell projektsamordnare på Norrköpings kommun.

Tio skolor får nu, via Norrköpings kommun, ekonomiskt stöd för internationalisering. Tillsammans handlar det om tre och en halv miljon. Dessa pengar ska gå till Internationella utbyten och praktik som ger viktig kompetens i en allt mer globaliserad värld.

– Internationalisering är ett mycket värdefullt inslag i skolornas kvalitetsarbete och ger elever och lärare helt nya möjlighet till ett utifrånperspektiv, något som är helt nödvändigt för att kunna ha en god förståelse av omvärlden och kunna möta framtida kompetenskrav. Det är därför fantastiskt glädjande med så många beviljade projekt, säger Katarina Sperling, internationell projektsamordnare och ger beröm till de lärare som ofta söker pengar utanför sin tjänst. Hon menar vidare att pengarna inte är till för att resa för i första hand, även om det självklart är ett viktigt inslag när man jobbar med internationella arbeten.

De skolor som nu fått det positiva beskedet att de får extra pengar för yrkespraktik och kompetensutveckling inom ramen för Erasmus+ KA1 och Atlas Partnerskap är:

Hagagymnasiets globala profil, som får ytterligare medel för att utveckla det påbörjade samarbetet med en skola i Uganda och planeringsmedel för ett kommande utbyte med en skola i Indien.

Film- och Musikgymnasiet, som beviljats medel från Atlas Partnerskap för ett utbyte med en gymnasieskola på Nya Zeeland med estetisk profil.

Förskolorna Gitarren, Valthornet, Dragspelet, Tamburinen och Trombonen samt Tamburinens skola (f-6) i Klockaretorpet, som kommer att samarbeta kring kompetensutveckling av personal i Italien i pedagogisk dokumentation kopplat till övergångar mellan förskola och grundskola.

Ebersteinska gymnasiet, som ska ge elever och lärare på bygg- och VVS-programmen möjlighet till praktik och kompetensutveckling i Frankrike, Spanien och Tyskland under det kommande läsåret.

De Geergymnasiet, som ger elever på hotell- och turismprogrammet möjlighet till yrkespraktik i Italien.
Second Chance School på Hagagymnasiet, som ska ge elever praktikmöjligheter i England och Köpenhamn.

– Tanken är att våra elever ska få prova det yrke de utbildar sig till här i Sverige i ett annat land. Det är häftigt att kunna ge våra elever den här upplevelsen. De får ett minne för livet, säger Ann-Sofie Björde, samordnare på Second Chance School på Hagagymnasiet, i ett pressmeddelande. Hagagymnasiet ska använda pengarna till att ge elever praktikmöjligheter i England och Köpenhamn.

Missa inga nyheter:

Ladda ner Norrköping Newsappen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ Norrköping News på Facebook.

-----

No more pages to load