Elsa Chartin framför lusthuset där utställningen finns. Bild: Andreas Åsenheim

Textil utställning lyfter fram Norrköpings judiska historia

I utställningen ”Traces of Existence” på Norrköpings stadsmuseum lyfts stadens judiska historia fram. Och det sker med hjälp av textil.

Norrköping är en av sex städer som utställningsserien  Traces of Existence besöker. Bakom utställningen står Judiska museet i Stockholm som på det här viset vill synliggöra det svensk-judiska kulturarvet.

I Norrköping görs det med utgångspunkt i så kallat Kattuntryck. Där mönster trycks på tunna bomullstyger med hjälp av träklossar.  Anledningen är att när det så kallade judereglementet trädde i kraft i slutet av 1700-talet så fick judar bara bo i Sveriges tre största städer. Norrköping var en av dem och hit flyttade då tyske juden Jacob Marcus som startade ett av landets första kattuntryckerier i staden.

– Judarna förde med sig ny teknik, nya mönster och nya färger, de hade helt enkelt känsla för vad som var på modet, säger konstnären Elsa Chartin, som är konstnären bakom utställningen i Norrköping.

Hon har i sina tyger blandat kattuntryck med andra tekniker för att skapa något eget som knyter ihop historien med nutiden. 

– Det är mitt men också judarnas och indiernas.

Och just hur de nya invånarna och det de tog med sig påverkade dem som redan fanns här är en central del i utställningen.

– Det handlar om att dem som kom men också om det som hände med platserna dit de kom, säger Åsa Andersson Broms, konstnärlig ledare för Traces of Existence, och fortsätter:

– Det är ju en fråga som är aktuell idag också.

Utställningen ställer också frågor om ursprung och när något blir svenskt.

– Mönstren känns ofta igen från till exempel folkdräkter, som ju ses som väldigt svenska. Vad gör att något blir ens eget?, säger Elsa Chartin.

Hon säger också att hon innan projektet inte kände till så mycket om kattuntryck och att det var en lite bortglömd teknik.

– Men det kom till Europa från Indien och Persien redan på 1600-talet. Mönstren känns igen från främst Indien tycker jag.

Elsa Chartins tyger är placerade i lusthuset utanför Norrköpings stadsmuseum och utställningen pågår till och med 2 september.