Temabild: Pixabay

Akut risk för skogsbrand – nu införs eldningsförbud i hela länet

Planerar du att grilla över öppen eld ikväll? Glöm det! Från och med idag råder eldningsförbud i hela Östergötland.

Det är den senaste tidens varma väder, som gjort det så torrt i skog och mark att risken för brand just nu är överhängande i hela länet.

Det betyder inte bara totalstopp för att göra upp eld i naturen. Eldning av skräp i villaträdgården är också förbjudet. Liksom grillning över öppen eld.

De enda platserna där det är tillåtet att grilla, är på iordningställda grillplatser, byggda av betong, sten eller liknande. Tillfälliga grillplatser av sten eller stockar får alltså inte användas.

Eldningsförbud betyder också stopp för all utomhusanvändning av pyroteknik – smällare och fyrverkeripjäser.

Rökare rekommenderas att avstå från ciggen när de vistas i skog och mark.

Lantarbetare och skogsarbetare som behöver använda maskiner som kan orsaka gnistbildning eller gå varma – som motorsågar, slåtteraggregat och marberedningsmaskiner) uppmanas att hålla sig hemma så länge eldningsförbud råder.

Eldningsförbudet, som börjar gälla idag – den 23 maj – har utfärdats av Länsstyrelsen och gäller tills vidare.