Temabild: Pixabay

Ny elitsatsning på gymnasieskola i Norrköping

Med gymnasieutbildningar profilerade mot fotboll, basket, ishockey och e-sport har Norrköping redan profilerat sig som idrottskommun. Nu tar man ytterligare ett steg och satsar på en helt ny utbildning för friidrottare med elitambitioner – Haga friidrottsgymnasium.

På Haga friidrottsgymnasium ska man kunna kombinera elitsatsning på friidrott med gymnasiets vanliga utbildningsprofil, och individuellt anpassad träning.

Den nya utbildningen kommer att ha riksintag, vilket innebär att den riktar sig till friidrottande gymnasister från hela landet.

Huvudman för programmet är Norrköpings kommun. Men i bakgrunden finns även föreningen Tjalve friidrott och instruktörerna på basketprogrammet.

Många nöjda röster

Satsningen på friidrott har diskuterats en tid och det är många som nu är nöjda.

– Norrköping och Östergötland får äntligen möjligheten att erbjuda en full satsning till de elever som vill kombinera sin friidrott med gymnasiestudier. Våra duktiga friidrottare i regionen får nu en riktigt bra chans att utvecklas som idrottare och individer. Förhoppningsvis kommer den här satsningen att öka intresset för friidrotten i stort, säger Krister Hultberg, ansvarig lärare och tränare på Haga Friidrottsgymnasium.

– Jag är jätteglad över att vi nu startar en friidrottsprofil på Hagagymnasiet. Vi har redan i dag profiler inom fotboll, ishockey, basket och e-sport, och friidrottsutbildningen kommer att komplettera dessa befintliga idrottsinriktningar. Det här visar på kraften i de kommunala gymnasierna, säger Anders Palmgren, verksamhetschef för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Norrköpings kommun.

– I och med friidrottsgymnasiet blir Norrköping nu ännu mer etablerad som idrottsstad. Utbildningen kommer lägligt då den nya friidrottsarenan kommer att stå färdig på våren innan de nya friidrottseleverna börjar. Det gläder mig mycket, säger Olle Johansson (S), ordförande i utbildningsnämnden i Norrköpings kommun.