Foto: Niklas Luks Foto: Niklas Luks

Så länge dröjer cykelparkeringen vid Himmelstalund

Pendlarparkeringen vid Brunnssalongen på Himmelstalund rustas upp och processen är inne i slutskedet. Men planeringen kring cykelboxarna går inte enligt planerna.

Norrköpings kommun rustar nu upp pendlarparkeringen i Himmelstalund. Enligt ursprungsplanerna ska parkeringen vara klart under hösten och mycket har gått som det ska.

– Vi har slutbesiktning på pendlarparkeringen nästnästa vecka, säger Jessica Svejd, projektledare för tekniska kontoret i Norrköpings kommun.

Däremot har det uppkommit komplikationer kring cykelparkeringen och där kommer de inte kunna hålla tidsramen.

– Vi har ett nytt ramavtal som vi använder när vi beställer cykelboxarna. Därför tog vi bort cykelboxarna från entreprenaden och beställde boxarna vid sidan av istället. Vi har nyss beställt och tyvärr är det ganska lång väntetid, säger hon.

Hur lång är väntetiden?

– Vi har de på plats vecka 49 så det kommer bli klart först under vintern.