Snart dags för en ny vapenamnseti. Foto: Pixabay Snart dags för en ny vapenamnseti. Foto: Pixabay

Dags igen: Polisen samlar in illegala vapen

Förra gången det var vapenamnesti fick polisen in över 700 illegala vapen och flera ton ammunition. Nu är det snart dags för en ny vapenamnesti.

Det är regeringen som beslutar om en vapenamnesti. Syftet med en sådan är att illegala vapen ska lämnas in för destruktion. Att det är en amnesti betyder att man lämnar in vapnen helt anonymt.

Senaste amnestin var 2013. Då fick polisen i Östergötland in 843 vapen och flera ton ammunition.

– Det är 843 poster på den lista över vapen man upprättade efter den förra amnestin. När det gäller ammunitionen finns ingen exakt information men det var tonvis, säger Robert Ericson som är tillförordnad gruppchef för rättsenhet Öst i Norrköping.

Bland dessa fanns ett hundratal vapen som inte omfattades av amnestin. Det var vapen från till exempel dödsbon som istället skulle ha lämnats in för skrotning.

– Efersom vapnen lämnas in anonymt vet vi inte om det är ett legalt eller illegalt vapen. Det syns först i efterhand när man kontrollerar vapnet innan destruktion, säger Robert Ericson.

Destruktionen görs av Nationellt forensiskt centrum, NFC, i Linköping.

Nu har regeringen bestämt att det ska vara en ny vapenamnesti till våren och för polisen handlar det då om att verkställa det beslutet och ta emot vapen för transport till destruktion på NFC.

– Enligt det förslag som ligger nu blir det en amnesti mellan den 1 februari och 30 april, säger Robert Ericson.

På vilka platser det kommer att vara möjligt att lämna in illegala vapen är inte beslutat ännu och det beror på de olika polisstationernas utformning.

– Klart är att man kommer att kunna lämna in vapen i Norrköping, Linköping och Motala. Om det blir på fler platser vet jag inte i nuläget, säger Robert Ericson.

Förslag om vapenamnesti 2018

I en lagrådsremiss, inlämnad den 23 mars 2017,  föreslår regeringen att den som innehar skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det ska undgå att dömas för vapenbrott om han eller hon frivilligt lämnar in eller låter någon annan lämna in egendomen till Polismyndigheten. Ansvarsfriheten gäller under perioden februari till och med april 2018. Inlämnaren har rätt att vara anonym och inlämnad egendom ska som huvudregel tillfalla staten och därefter förstöras.

Våren 2018 kommer det att ha gått fem år sedan den senaste vapenamnestin. Sedan tidigare har Sverige genomfört tre vapenamnestier, den senaste år 2013.

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till Norrköping News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner Norrköping Newsappen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ Norrköping News på Facebook.

-----

No more pages to load