Bild: Norrköpings kommun

De är Årets mest värdefulla idrottare

Nu är det klart. Kenpo Självförsvarstudio i Norrköping är Årets värdefulla idrottsförening. Och till Årets värdefulla idrottsledare har Noor Daud i Eneby BK utsetts.

De prestigefulla utmärkelserna delas ut den 16 januari, vid en ceremoni i Norrköpings rådhus. Med de fina titlarna följer 20 000 kronor till Kenpo Självförsvarstudio och 5 000 kronor till Noor Daud.

Pengar till utveckling

Pengarna till Kenpo ska användas till utbildningsinsatser för föreningens ledare, styrelse, aktiva eller föräldrar. Noor Daud får däremot bestämma själv vad han ska göra med sina tusenlappar.

Det är kommunens kultur- och fritidskontor som i samarbete med idrottens studieförbund SISU, som varje år utser Årets värdefulla idrottsförening och Årets värdefulla idrottsledare.

Utmärkelserna är en del av SISU-satsningen Värdefull idrottsförening. Inom denna vill studieförbundet stimulera idrottsföreningar att diskutera och reflektera över vad som är viktigt och värdefullt inom idrotten, vid sidan om de rent sportsliga resultaten.