Bild: Pressbild

De prisas för deras fina insats

De arbetar med att motverka rasism och utanförskap i samhället. Idag prisades föreningen för sin fina gärning.

Tidigare idag delades ”Fem i tolv-priset” ut. Det är tjugonde gången som Norrköpings Brottsförebyggande Råd delar ut denna utmärkelse. I år gick priset till föreningen Equal Rights for Integration.

Föreningen Equal Rights for Integration är en ideell, religiöst och politiskt obunden organisation. De har under flera år arbetat med att främja mänskliga rättigheter och mångfald. Syftet är att motverka rasism och utanförskap i samhället.

Skapat en mötesplats

De har skapat mötesplatsen ”Språkvänner” mitt i Norrköping där människor från hela världen kan mötas. Vänskap och gemenskap skapas mellan grupper i samhället som annars lever åtskilda.

– Equal Rights for Integrations bidrar till att människor pratar med, och får förståelse för varandra. De är med och skapar viktiga vänskapsband och deras verksamhet står för precis det som är syftet med ”Fem i tolv”, säger Roger Källs, ordförande i Norrköpings brottsförebyggande råd i ett pressmeddelande.