Ingrid Cassel och  Sophia Jarl. Bild: Simon Johansson

Efter Marvelfiaskot: Ge folket insyn

Moderaterna har varit kritiska mot en del beslut som har tagits inom kommunen på sistone. Nu vill partiet ge folket större insyn kring de beslut som fattas inom Norrköpings kommun.

Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Nu tycker Moderaterna i Norrköping att det är dags att stärka den.

– Vi har under en längre tid noterat att offentlighetsprincipen används väldigt godtyckligt i kommunens verksamheter, säger Sophia Jarl (M) i ett pressmeddelande.

Hon har tidigare uttryckt kritik mot det kommunala bolaget Upplev Norrköping på grund av den misslyckade Marvel Avengers-utställningen.

– I ljuset av det som bland annat har skett i Upplev Norrköping där handlingar inte har diarieförts, bilagor inte lagts till protokoll och beslut fattats muntligt eller inte alls så finns det ingen möjlighet för medborgare och media att säkerställa hur man har hanterat skattepengar. Det är ett tydligt exempel på att tillämpningen av offentlighetsprincipen måste stärkas i Norrköpings kommun och att både förtroendevalda och tjänstemän behöver utbildas i offentlighetsprincipen, säger Sophia Jarl.

Moderaterna hävdar även att vissa beslut tas bakom kulisserna och därmed har medborgarna ingen chans att ta del av de.

– Moderaterna har upptäckt att beslut ibland fattas utanför formella beslutsforum. Vi kan inte ha en organisation som baseras på beslut som fattas i korridorerna utanför sammanträdesrummen – alla förtroendevalda måste få vara delaktiga och besluten ska protokollföras ordentligt, säger Ingrid Cassel (M) i ett pressmeddelande.