Få åker fast – ändå fortsätter skolorna i Norrköping med drogtesterna

I Norrköping har man i höst infört slumpmässiga och frivilliga drogtester av elever på gymnasiets yrkesförberedande program. Nu visar undersökningar från andra skolor som gjort detsamma, att väldigt få fastnar i kontrollerna.

Skolinspektionen tycker de är etiskt tveksamma och avråder. Men JO konstaterar att drogtestester i skolan är fullt lagligt. Och eftersom det förekommit att gymnasister ertappats med att vara drogpåverkade på skoltid, håller Norrköpings kommun fast vid sitt beslut att införa slumpmässiga och frivilliga drogtester på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen. Trots att en undersökning nyligen visade att väldigt få elever åker fast i de drogtester som genomförts på andra skolor i landet och att ingen egentligen vet om testerna har någon effekt.

-Var man än är i Sverige så är droger en del av det svenska samhället. Vi ser att droger förekommer på skolan, vi har elever som håller på med droger på fritiden och det är klart att det förs med in på skolan, säger Anders Palmgren, verksamhetschef för gymnasiet i Norrköping till SVT Nyheter.

Stort stöd för drogtester

Trots att bara några få elever hittills testat positivt i de provtagningar som gjorts på andra skolor, har drogtesterna stöd hos skolledningarna som använder sig av dem.

På flera håll anses de ha en både förebyggande och utbildande effekt, samtidigt som de höjer säkerheten. På många av de yrkesförberedande programmen utbildas eleverna i att använda maskiner och framföra fordon som kan vara direkt livsfarliga att hantera om man är påverkad av droger. Och såväl arbetsgivare, som de som använder droger på svenska arbetsplatser kan drabbas av allvarliga repressalier om en olycka som kan relateras till drogpåverkan skulle inträffa. Vilka konsekvenser som kan bli följden för den som brukar droger i arbetslivet är därför viktigt att känna till, redan när man är under utbildning.

– En säker arbetsmiljö för våra elever och vår personal är av yttersta vikt. Att vara påverkad av droger samtidigt som man till exempel hanterar maskiner eller verktyg eller klättrar på stegar, kan innebära stor fara. Därför vill vi införa dessa tester, sade Anders Palmgren i ett pressmeddelande i anslutning till att drogtesterna infördes.

I Norrköping är det sagt att alla drogtester ska vara frivilliga. Men frivilligheten ifrågasätts starkt av Skolinspektionen, som pekar på att alla elever som ombeds lämna prov står i en beroendeställning till skolan.

Ingen praktik om man vägrar

På andra håll i landet har elever som vägrat låta testa sig tvingats avstå från att delta i praktik och liknande.

Exakt hur man kommer att ställa sig till sådana frågor, om någon av Norrköpings gymnasister vägrar låta drogtesta sig är inte bestämt ännu. Men klart är att skolan kommer att reagera.

– Om det är någon som inte vill samtycka till drogtesterna så får vi ha samtal med vårdnadshavare för att försöka utreda bakgrunden till det beslutet, och att vi eventuellt har en elev som inte är drogfri, säger Anders Palmgren till SVT Nyheter.