Temabild: Pixabay

Färre behöriga lärare i Norrköping, än i Linköping – värst är det hos friskolorna

Geografiskt ligger Norrköping inte mer än cirka fem mil från Linköping. Men på skolfronten kan distansen nästan mätas i ljusår. I vart fall när det gäller andelen behöriga lärare i de båda kommunernas skolor.

Medan 81,6 procent av lärarna i Linköpings 70 skolor är legitimerade, uppgår andelen behöriga lärare bara till 66,7 procent i Norrköpings 72 skolor.

Det visar en sammanställning av Skolverkets statistik över legitimerade lärare, som gjorts av SVT Nyheter Öst.

Kartläggningen visar inte bara att det rent allmänt är betydligt sämre ställt med lärarbehörigheten i Norrköping, än i grannkommunen Linköping.

Den visar även att andelen skolor som tillhör den tredjedel svenska skolor där antalet behöriga lärare är lägst, dominerar stort i Norrköping. Här utgör antalet skolor med få – eller inga behöriga lärare, alls – hela 43 procent. Andelen skolor med många legitimerade lärare utgör däremot bara 19,4 procent, vilket innebär att de är i klar minoritet.

I Linköping dominerar istället andelen skolor som tillhör den tredjedel av landets skolor som har flest legitimerade lärare. Här utgör antalet skolor med hög andel behöriga lärare hela 57 procent, medan andelen med lågt antal behöriga endast uppgår till 20 procent.

Skolorna med flest behöriga lärare skiljer sig dock inte mycket från varandra, statistiskt.

Medan Linköpings kommun kan stoltsera med 100 procents behörig lärartäthet i Ljungs skola och 98,6 respektive 96,9 procent legitimerade lärare i Kvinnebyskolan och Ekdungeskolan, kan Norrköpings kommun skryta med siffror som är nästan lika fina.

Här toppas behörighetslistan av Vilbergsskolan, där 95,7 procent av lärarna är behöriga. Som tvåa och trea placerar sig Kvarsebo skola och Bjärbyskolan, med 94,3 respektive 91,7 procents lärarbehörighet.

I den andra änden av spektret är skillnaderna dock betydligt större.

Medan Rubinen i Norrköping inte har en enda legitimerad lärare, uppgår lärarbehörigheten hos Kunskapsljuset, bara till 9,4 procent.

I Linköping däremot uppgår andelen legitimerade lärare till 34,4 procent i den skola som står sig sämst i konkurrensen bland skolorna, medan Pandionskolan och Kunskapsskolan har 48,6 respektive 51 procent behöriga lärare.

Generellt sett verkar det vara svårare att rekrytera legitimerade lärare till små skolor, än till skolor med ett större lärarkollektiv. Men även en del skolor med många pedagoger har få legitimerade lärare.

Friskolorna har genomgående lägre andel behöriga lärare än de kommunala skolorna i såväl Linköping som Norrköping. Även här syns också en betydande skillnad mellan de två kommunerna.

I Linköping tillhör mer än hälften av friskolorna (57,1 procent) den grupp skolor som har lägst antal legitimerade lärare. I Norrköping är lärarbehörigheten låg i hela 77,8 procent av friskolorna.

Medan 28,7 procent av friskolorna har god lärarbehörighet i Linköping, tillhör endast 11,1 procent av Norrköpings friskolor denna grupp.

Tre friskolor skiljer sig dock från mängden – Lillgårdsskolan och Nya Munken i Linköping, där lärarbehörigheten är hög – samt Kvarsebo skola i Norrköping, som har näst högst andel legitimerade lärare i hela Norrköpings kommun.

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till Norrköping News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner Norrköping Newsappen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ Norrköping News på Facebook.

-----

No more pages to load