Temabild: Pixabay

Fick för mycket salt – riskerade allvarlig vårdskada

När patienten sökte akutvård för svår saltbrist i blodet blev behandlingen för aggressiv. Så aggressiv att den sjuke riskerade att få allvarliga, neurologiska skador. Nu har händelsen anmälts.

Det började med att patienten drabbades av grav saltbrist i blodet, hyponatremi – ett tillstånd som kan bli livshotande.

Behövde intensivvårdas

Allvarligt sjuk vände sig personen till akutmottagningen vid Vrinnevisjukhuset för att få vård. Där konstaterade man att patienten var så dålig att hen var i behov av intensivvård.

När man lyckats häva den mest akuta saltbristen på intensiven, flyttades patienten till en vårdavdelning där personen blev kvar några dagar.

Sedan skickades patienten hem.

Behandlade för aggressivt

Men kort därpå var det dags igen. Med allvarligt sänkt allmäntillstånd vände sig patienten återigen till akuten för vård. Bara för att nästintill omedelbart bli hemskickad.

Ett dygn senare återvände patienten till akuten igen – i ett ännu sämre skick än tidigare.

En närmare undersökning visade då, att den behandling personen tidigare fått på sjukhuset kan ha varit för aggressiv. Så aggressiv att personen drabbats av osmotisk myelinolys – ett syndrom som kan uppträda om svår saltbrist åtgärdas för snabbt.

Tillståndet är mycket allvarligt och kan ge bestående neurologiska skador.

Anmälan till IVO

Patienten blev återigen inlagd på vårdavdelning för eftervård och fick därefter rehabiliteras på neurorehabilitering.

Händelsen har nu anmälts till Inspektionen för vård och omsorg – IVO.

En internutredning som genomförts visar att det funnits stora brister i kommunikationen mellan de av sjukhusets vårdenheter som patienten haft kontakt med. Sjukhuset har även brustit i informationen till patienten och personens anhöriga.

Åtgärder för förbättrad kommunikation ska redan ha vidtagits.