Bild: Pixabay

Foderbrist och dåligt väder tvingar bönder att slakta

Just nu är stora brister på djurfoder i stora delar av Mellan och östra Sverige rapporterar Sveriges Radio Östergötland. Detta har lett till att köttproducerande bönder tvingas slakta allt fler djur.

Det är kombinationen av en kall och torr vår följt av en blöt höst som gör att allt fler djurägare nu har brist på djurfoder vilket lett till att köttproducerande bönder tvingas att slakta fler djur än vanligt.

– Det här är ju ett tufft läge och för många handlar det nu om att använda de kontakter man har. Att se sig runtikring var i landet som det kan finnas överskott på framförallt grovfoder och hösilage, säger Peter Borring, regionordförande för Lantbrukarnas riksförbund i Östergötland, till Sveriges Radio Östergötland.

Det är en klart märkbar brist på både hö och grovfoder men det största problemet är att det saknas hö att ligga på för djuren. På flera gårdar får man nu köpa in alternativa strömedel, som torv och spån. Det medför ökade kostnader, men bristen på foder skapar även andra problem, säger Peter Borring.

– En annan konsekvens av foderbristen som vi faktiskt ser det är att vi har väldigt mycket djur i långa slaktköer på väg till slakteriet. De står hos bonden för att slakterierna kan inte, vill inte, eller har inte möjligheten att slakta så mycket som bönderna vill leverera.

Detta kan förklaras med med att bönderna vill slakta för att man helt enkelt inte har foder till sina boskap och därav tvingas slakta allt fler djur.