Bild: Norrköpings kommun

Gatan stängs av hela sommaren

På måndag 16 april börjar kommunen byta ut spårvagnsspåret på Värmlandsgatan. Under samma period det arbetet pågår kommer också VA-ledningsnätet grävas upp. Det för att slippa gräva upp gatan två gånger.

– Tyvärr väntas påverkan på trafiken bli stor, särskilt för de boende i området. Samtidigt är det viktigt att spåret byts ut eftersom det är utslitet. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter, samtidigt som vi hoppas på viss förståelse för att arbetet måste utföras, säger Fredrik Melefors, projektledare i ett pressmeddelande.

Arbetet kommer att utföras i två etapper, det för att minska påverkan på trafiken. Första etappen inleds 16 april med spårarbeten. Etappen omfattar den del av Värmlandsgatan som går mellan Norra Promenaden och Bråbogatan. Etapp två sträcker sig sedan mellan Bråbogatan och Hagaskolan.

Under båda etapperna kommer berörda delar av Värmlandsgatan att stängas av för motortrafik. Även tvärgatorna stängs av. Det innebär att Norra Promenaden alltså stängs av under etapp ett.

Projektet beräknas vara klart tidigt till hösten. Första etappen beräknas vara klar runt vecka 28. Extrabussar sätts in för att kompensera för spårvagnstrafiken.

Här hittar du löpande information om arbetet.