Blandrashunden Kaiser, snart 2 år, har hittat hem!
Foto: Länsstyrelsen Östergötland

Hjälp hunden Kaiser hitta nytt hem

Blandrashunden Kaiser kunde inte bo kvar hos sin ägare. Därför blev han för en tid sedan omhändertagen av länsstyrelsens djurskyddsenhet. Nu söker Kaiser en ny matte eller husse.

Det är Länsstyrelsen Östergötland som via annonser på länsstyrelsens hemsida och i sociala medier söker efter en ny matte eller husse till hunden Kaiser. Detta sedan den snart 2-åriga blandrashanen av amstafftyp omhändertagits av länsstyrelsens djurskyddsenhet.

Hunden Kaiser kräver vana

Kaiser har undersökts av veterinär, som konstaterat att han lider av en hudåkomma som behöver utredas närmare och behandlas. Något som länsstyrelsens djurskyddshandläggare vill att Kaisers nya matte eller husse ska ombesörja.

Den som ska ta över Kaiser bör också ha stor hundvana – gärna med erfarenhet av hundar av amstaff-typ. Tid och energi för att ta hand om en omplaceringshund är också önskvärt.

Ny ägare kontrolleras noga

Innan länsstyrelsen lämnar ifrån sig Kaiser kommer hans nya ägare att kontrolleras noga, avseende exempelvis djurförbud. Detta för att Kaiser inte ska hamna i orätta händer.

Är du intresserad av att ta hand om Kaiser kan du mejla till: veterinar.ostergotland@lansstyrelsen.se