Temabild: Pixabay

Hög risk för dödfödda barn i Östergötland

Östergötland tillhör de fem län där risken för att barn dör i magen på sina mammor är störst. Det visar en ny kartläggning som gjorts av Socialstyrelsen.

Risken för att barnet dör i magen är hela 50 procent högre om mamman bor i Östergötland, än om hon bor i Stockholm. Även i Jönköpings län, Södermanland, Västernorrland och Gävleborg löper blivande mödrar högre risk att få dödfödda barn.

Vårdstress möjlig orsak

Exakt vad det beror på är svårt att peka på. Socialstyrelsen pekar på flera riskfaktorer av vilka en stor del är relaterade till moderns hälsostatus. Men hur vården är organiserad kan också vara en del av förklaringen.

På flera håll har vårdpersonal exempelvis uppgett att de haft svårt att använda det kunskapsstöd för så kallade riskgraviditeter som tagits fram av Socialstyrelsen. Detta på grund av saker som platsbrist, tidsbrist och svårigheter att kommunicera med gravida kvinnor som inte talar svenska. Samtidigt vittnar en del föräldrar vars barn dött i mammas mage om att de inte fått tillräcklig information om riskfaktorer. Samt att vården slarvat i kontrollen av deras tidigare sjukdomshistoria och aktuell hälsostatus – så kallad anamnesupptagning.

Föreslår åtgärder

Socialstyrelsen, som fått i uppdrag av regeringen att kartlägga barnadödligheten i Sverige, har nu tagit fram förslag på åtgärder som ska förbättra läget. Framförallt vill myndigheten arbeta bort de stora skillnader i barnadödlighet som finns mellan olika landsting/regioner.

Sverige har länge varit ett av de länder i världen som haft lägst barnadödlighet. Socialstyrelsens kartläggning visar dock att vi idag ligger långt efter ett flertal andra länder på detta område.

Lägst risk att få dödfödda barn löper blivande mödrar i länen Stockholm, Örebro, Västmanland, Uppsala, Kronoberg, Skåne och Västerbotten.