Bild: Pixabay

Karensdagen tas bort – ersätts med ett avdrag

Karensdagen är på väg att försvinna. I stället införs vid nyår ett karensavdrag som ska bli mer rättvist. Men det finns vinnare.

I maj togs beslut om att ta bort karensdagen vid sjukdom och ersätta den med ett karensavdrag. Det nya avdraget blir 20 procent av den genomsnittliga veckoersättningen av sjuklönen. Om en anställd inte omfattas av sjuklönelagens regler blir karensavdraget en hel dag med kalenderdagsberäknad sjukpenning. Förändringen gäller inte personer som är egenföretagare.

”Mer rättvist”

– Syftet med lagändringen är att man ska ha en mer rättvis och förutsägbar självrisk när man är sjuk, säger verksamhetsutvecklare Jenny Gustafsson på Försäkringskassans avdelning för sjukförsäkring till Expressen.

Vinnarna på det nya systemet är personer som har långa arbetspass.

– För de som jobbar oregelbundet är det här mest fördelaktigt. Om de jobbar ett arbetspass på säg 15 timmar en dag och blir sjuk den dagen, så skulle de gå miste om hela den dagens  lön eftersom det blir en karensdag. Men med lagändringen som nu träder i kraft kommer karensavdraget vara 20 procent av den sjuklön man skulle fått för en genomsnittlig vecka. Då blir det i proportion till vad du skulle ha haft i sjuklön under den veckan i stället för att vara kopplat till den dagen. Så det är de med oregelbundna arbetstider och personer som arbetar  koncentrerad arbetstid som gynnas mest, säger Jenny Gustafsson.

”Sätter stopp”

Det nya systemet sätter även stopp för möjligheten att slippa en hel karensdag genom att gå hem när ett par timmar återstår av arbetsdagen.

– Om du blir sjuk och går hem efter halva arbetsdagen går du normalt sett miste om sjuklönen för de timmar du inte kunde arbeta. Dagen du blev sjuk räknas då som karensdag enligt nuvarande regler. Men från 1 januari är utgångspunkten att ett helt karensavdrag ska göras. Då dras halva dagen i karens och är du fortfarande sjuk nästa dag dras återstående del tills det blir ett helt karensavdrag, säger Jenny Gustafsson till Expressen.