Lars Stjernkvist (S). Bild: Andreas Åsenheim.

Kvartetten backar efter kritiken

Efter valet lade Kvartetten fram ett förslag som blev hårt kritiserat av oppositionen. Nu dras förslaget tillbaka tillfälligt. Kvartetten menar i sin tur att kritiken är motsägelsefull.

Efter kommunvalet lade Kvartetten fram ett förslag om att kommunen ska införa utgiftstak. Det innebär precis som i riksdagen en övre gräns för utgifter. Detta får kritik från oppositionen.

– Jag upplever att Kvartetten försökt frånta oppositionen och medborgare möjligheten att lägga sakpolitiska förslag utanför Kvartettens egna agenda bara för att de nu försvagat sin ställning och inte längre styr i majoritet. Detta är i sin tur ett angrepp på den demokrati alla förtroendevalda är satta att värna, säger Sophia Jarl (M) i ett pressmeddelande.

Vid kommunstyrelsen i måndags valde Kvartetten att för tillfället dra tillbaka förslaget.

– Det är ju direkt oseriöst att lägga resurser på att ta fram ett förslag som man sedan drar tillbaka när man inser att man inte har stöd i kommunstyrelsen. Sådant agerande är kostnadsdrivande så om Lars Stjernkvist vill undvika onödiga kostnader kan han ju börja med att själv tänka igenom hur hans eget agerande påverkar kommunens ekonomi. Det är inte de stora inkomsterna man blir rik på utan alla små utgifter, säger Sophia Jarl i ett pressmeddelande.

Kvartetten där Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna ingår, ger nu svar på tal.

– Vi kommer lägga fram förslaget igen i december när budgeten kommer. Vi kommer ha en budget klar då oavsett hur läget i riksdagen ser ut. Då blir förslaget genomförbart, säger Lars Stjernkvist (S).

Han menar att Moderaternas kritik är motsägelsefull.

– De säger att man bör ha tätare uppföljningar på ekonomin. Ändå förespråkar de ett förslag som gör det svårare att utföra täta uppföljningar. Moderaterna vill skjuta på det hela till nästa budget. Det är vanskligt eftersom underskotten kan skena iväg ifall man inte har stenkoll på ekonomin, säger Lars Stjernkvist.