Genrebild utan koppling till texten. Foto: Pixabay

Länets tjejer mår sämre än killarna – hälften tycker inte de duger som de är

Ungefär hälften av de unga tjejerna och transpersonerna i Östergötland känner inte att de duger som de är. Och merparten av länets unga är lika osäkra på vart de ska vända sig om de drabbas av psykisk ohälsa, som när stressreaktioner, ångest och depression blir en sjukdom. Det visar en färsk undersökning.

Östergötlands unga tjejer och transpersoner kunde må bättre. Det visar 2017 års webbenkät Om mig – en undersökning Region Östergötland, Länsstyrelsen och kommunerna varje år gör för att ta reda på mer om ungas hälsa och livsstil i Östergötland.

Resultatet av enkätsvaren visar att killar generellt mår bättre än tjejer och personer med annan könsidentitet. Ungefär hälften av tjejerna och de med annan könsidentitet tycker exempelvis inte att de duger som de är.

Samtidigt uppger merparten av ungdomarna, att de inte riktigt vet vart de ska vända sig för att få stöd och hjälp om de skulle börja må dåligt psykiskt och kanske till och med drabbas av vad vi brukar beteckna som psykisk ohälsa. Faktum är, att de flesta inte ens vet vad som är normalt och vad som ska ses som sjukdom i fråga om stressreaktioner, ångest och depression.

Ungdomarna efterlyser inte bara mer formell kunskap och information om psykisk ohälsa och vart man kan vända sig för att få hjälp om man drabbas. De vill även se en mer generell attitydförändring, som innebär att ungdomar med dålig självkänsla och dåligt självförtroende kan börja räkna med bättre stöd i vardagen, från sina kompisar och från de vuxna som finns i deras omgivning.

Men allt är inte dåligt.

Goda relationer, trygghet, en positiv framtidstro och känslan av att duga som man är får många unga att må riktigt bra. Det gäller även kärleksrelationer. Nästan var tredje elev i årskurs två på gymnasiet har en kärleksrelation som får dem att må bra, visar undersökningen.

Den visar också att två tredjedelar av länets unga intresserar sig för omvärldshändelser som de tycker är lättast att ta del av genom sociala medier.

När det gäller samhällsfrågor, engagerar sig Östergötlands ungdomar hellre i händelser utomlands, som är lätta att förstå och ta till sig – allvarliga situationer som svält, naturkatastrofer och demonstrationer, till exempel. Ungdomarna är dessutom ganska eniga om, att Sverige är ett tryggt men lite tråkigt land, och att inrikespolitik och nationella samhällsfrågor som kräver att man är mer insatt, är svårare att förstå, än utrikesnyheter.

Vad aktörerna bakom enkäten Om mig, kommer att använda resultatet till är ännu okänt. Men tanken med undersökningen är dock, att den ska kunna utgöra underlag för satsningar riktade till unga, på såväl lokal, som regional nivå.

– Genom enkäten kan vi följa hälsan hos ungdomarna i länet, vad de tycker är viktigt och hur de mår. Vår förhoppning är att skolor och kommuner ska använda resultaten i förbättringsarbeten där ungdomar är delaktiga, säger Emma Hjälte, folkhälsovetare och samordnare i Region Östergötland i ett pressmeddelande.

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till Norrköping News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner Norrköping Newsappen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ Norrköping News på Facebook.

-----

No more pages to load