Pressbild

Mångmiljonsatsning på miljön

Trettiotre miljoner kronor till tolv olika miljöprojekt i länet blev resultatet när Naturvårdsverket nu stöttar 290 olika projekt landet runt. Totalt handlar det om 600 miljoner varav trettiotre alltså hamnar i Östergötland. Mest får Tekniska verken med över trettio miljoner till en ny biogasanläggning.

Naturvårdsverket har beslutat om att stötta 290 lokala klimatinvesteringar med 600 miljoner kronor från Klimatklivet. Flera av de nya åtgärderna är breda satsningar som innebär att utsläppen minskar samtidigt som man producerar nya material eller drivmedel. En stor del av pengarna går till åtgärder som bidrar till mer plaståtervinning, bättre avfallshantering och ökad biogasproduktion. Tillsammans beräknas dessa minska utsläppen med över en miljon ton klimatpåverkande gaser (räknat som koldioxidekvivalenter).

Det är både stora och lite mindre projekt som får stöd efter den aktuella sökomgången. Störst bidrag i Östergötland får Tekniska verken i Linköping AB som får stöd för att bygga en produktionsanläggning för flytande biogas (LBG) i Linköping. Genom att kondensera biogas (metan) till flytande form (så kallad LBG) kan nya marknader för biogas öppna sig. En annan aktör som får stöd är Lantmännen Ekonomisk förening i Norrköping som nu kommer att konvertera sin uppvärmning från eldningsolja till bioolja.

– Ökad produktion av och omställning till fossilfria energikällor är en nyckelfråga för att nå uppsatta klimatmål, säger Susanne Claesson, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen Östergötland, i ett pressmeddelande.

I genomsnitt betalar Klimatklivet 44 procent av investeringskostnaden för åtgärderna. Det betyder att de sökande står för den största delen av kostnaden.

Så här fördelas miljonerna:

Gillorp Agro AB Värmeväxlare för minskad energiförbrukning 549 750 kronor.
Omberg Golf AB Laddstolpar 50 000 kronor.
Swisslog Accalon AB Laddstationer på personalparkering 78 500 kronor.
Sunfleet Carsharing AB Installation av laddinfrastruktur 2 80 000 kronor.
Mannersons Fastighetsförvaltning Laddstation 146 000 kronor.
Mannersons Fastighets AB Laddstationer 89 600 kronor.
Mannersons Fastighets AB Laddstationer 73 900 kronor.
Tekniska verken i Linköping AB Produktionsanläggning för LBG i Linköping 30 600 000 kronor.
Bostadsrättsföreningen Berzelii i Linköping Laddplatser Brf Berzelii 20 660 kronor.
Branäsgruppen AB Installation av elbilsladdare 23 310 kronor.
Neova AB Ersättning av fossil eldningsolja med biobränsle 383 400 kronor.
Lantmännen Ek För Konvertering eldningsolja till bioolja 820 000 kronor.

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till Norrköping News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner Norrköping Newsappen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ Norrköping News på Facebook.

-----

No more pages to load