Bild:Andreas Åsenheim

Nu vänder det i Hageby och andra utsatta områden

Länets mest utsatta områden – av vilka stadsdelen Hageby är ett – håller på att förändras. För första gången på länge sjunker antalet anmälda brott i två av de utpekade bostadsområdena. Bakom den positiva trenden ligger ett välfungerande samarbete mellan polis, kommun, hyresvärdar – och de boende.

Det är tidningen Hem & Hyra som tagit tempen på de mest utsatta områdena i Östergötland.

Undersökningen visar att antalet anmälda brott minskat både Hageby i Norrköping (-15 procent) och Skäggetorp i Linköping (-9 procent) sedan 2014, då polisen började lista landets utsatta områden, och att antalet anmälda brott är betydligt fler i både Norrköpings och Linköpings centrum, än i de båda kommunernas så kallade ”utsatta områden”.

De vanligaste brotten är stöld och skadegörelse. Men även antalet anmälda våldsbrott är högt i jämförelse med annan brottslighet. Det gäller både de utsatta områdena och Norrköpings och Linköpings centrum.

Skäggetorp har i flera år nu funnits med på polisens lista över landets särskilt utsatta områden och bostadsområdet Hageby har funnits med bland de områden som kategoriseras som utsatta.

Men nu har trenden vänts. Genom intim samverkan har polisen, kommunen, fastighetsägarna och de boende tillsammans lyckats minska brottsligheten. Medan polisen har satsat extra på att jaga brottslingar har kommunen och fastighetsägarna satsat på bättre miljö, fler mötesplatser och mer att göra för dem som bor i de utsatta områdena. De boende själva har, genom föreningslivet, bidragit med frivilliginsatser som nattvandringar, nattfotboll och andra aktiviteter som skapar trygghet och gemenskap.

I Norrköpingsstadsdelarna Navestad och Klockaretorpet, som också finns med bland de områden som klassas som utsatta, har brottsanmälningarna visserligen ökat med 5 respektive 15 procent de senaste åren. Men enligt polisen beror den uppgången på att man från ordningsmaktens sida på senare tid arbetat flitigt mot handeln med narkotika i de båda områdena. En brottstyp som syns tydligare i statistiken då polisen spanar aktivt på dem som sysslar med knark.

– Uppgången vi haft i Klockaretorpet beror på att vi slagit till mot narkotikahandeln som fanns där. De som sysslade med det visade då sitt missnöje genom att bränna ned en del bilar. Jag tycker att vi nu är på väg åt rätt håll. Det blir sakta men säkert bättre i de här områdena, förklarar Peter Johansson, kommunpolis i Norrköping för Hem & Hyra.

Att situationen förändrats i de fyra utsatta områdena har dock gått de flesta förbi. De flesta har fortfarande en negativ bild av de utpekade områdena – en bild man nu vill ändra på.

– Vi tycker inte att Skäggetorp är särskilt utsatt. Problemen som finns där skiljer sig inte mot de vi möter i andra områden i Linköping, förklarar kommunpolis Sofia Hedberg, för Hem & Hyra.

– Vi håller på att ta fram en kommunikationsstrategi för hur vi ska förändra bilden av Klockaretorpet. Media är tyvärr rätt snabba på att skriva när det hänt något negativt från de här områdena. Ofta handlar det om en–två trappuppgångar som är stökiga, medan de som bor i området ofta trivs väldigt bra, säger Peter Johansson.

Parallellt med kommunikationen kring de ”utsatta” områdena behöver polisen nu även intensifiera arbetet med att minska brottsligheten i Norrköpings centrala delar. Medan antalet anmälda brott minskat med 10 procent i Linköpings centrum sedan 2014, har antalet anmälda brott under samma tid ökat med 22 procent i Norrköpings city.

– Ökningen kan kopplas till att vi haft fokus på de här områdena och att de kriminella flyttar på sig. Vi håller på att titta på hur vi ska åtgärda situationen i centrum, säger Peter Johansson till Hem & Hyra.

SÅ MYCKET HAR BROTTSLIGHETEN SJUNKIT/ÖKAT

NORRKÖPING

Hageby: -15 %

Navestad: +5 %

Klockaretorpet: +15 %

Norrköping centrum: +22 %

Norrköping stad: +4 %

 

LINKÖPING

Skäggetorp: -9 %

Linköping centrum: -10 %

Linköping stad: -8 %

 

Källa: Hem & Hyra